Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Aktualności

Od dziś seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą korzystać z bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych medykamentów ze specjalnie przygotowanej listy S, obejmujących na dzień dzisiejszy 1129 pozycji. Jednak nie rozwiąże to wszystkich problemów, z jakimi borykają się dziś osoby starsze, tak jak mogłaby je rozwiązać odwrócona hipoteka.

 

…więcej

Oferty na odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce wciąż jeszcze tkwią w fazie przygotowań, analiz, wyliczeń i różnych rozważań, niemniej jednak odwrócona hipoteka wciąż przebija się i przewija w toku rozważań nad przyszłością naszej polityki emerytalnej i senioralnej.

…więcej

W związku z tym, że w dniu dzisiejszym Sejm przyjął Projekt ustawy o podatku bankowym, chcemy przyjrzeć się, czy i jaki wpływ ma on na odwróconą hipotekę w Polsce, która nadal czeka na realne wejście w życie w formie ofert, z których będą mogli skorzystać przede wszystkim potrzebujący seniorzy.

…więcej

Pojawiają się głosy, że po wyborach kwestie związane z odwróconą hipoteką i wprowadzeniem tego kredytu do banków na terenie Polski znalazły się w nowej rzeczywistości. Analizując aktualną sytuację trudno się jednak z tym zgodzić.

…więcej

W czerwcu informowaliśmy o tym, że konieczny do oferowania odwróconego kredytu hipotecznego przez banki Formularz Informacyjny oczekuje na podpis Ministra Finansów. Dziś zdobyliśmy ważne informacje na ten temat i od razu przedstawiamy je naszym Czytelnikom.

 

…więcej

W czwartek 25 czerwca 2015 r. informowaliśmy o tym, że powodem zastoju w kwestii wprowadzenia odwróconego kredytu hipotecznego do banków w Polsce jest konieczność „dopięcia” procedury związanej z Formularzem Informacyjnym będącym elementem koniecznym do tego, by można było skorzystać z odwróconej hipoteki na zasadach wskazanych w Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym. …więcej

Spieszymy z dość ważną informacją na temat tego, co aktualnie dzieje się z odwróconym kredytem hipotecznym w Polsce, który choć 15 grudnia ubiegłego roku weszła specjalna ustawa, nadal jest niedostępny dla Klientów. Dokładniej mówiąc, znamy już powód takiego stanu rzeczy. …więcej

Dziś w mediach  pojawiły się doniesienia o potrzebie, a wręcz konieczności szybkiego tworzenia/ dopracowywania polskiej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do tematu swój głos, ponieważ odwrócona hipoteka, a ściślej odwrócony kredyt hipoteczny, zgodnie z deklaracjami Związku Banków Polskich wpisuje się swoją ideą w to, co nazywamy silver economy.

…więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny zgodnie z treścią obowiązującej od 15 grudnia 2014 roku w Polsce ustawy, wprowadzającej ten nowy produkt bankowy stanowi nową usługę, która po odpowiednim przygotowaniu przez wybrane (chętne do jego oferowania) banki będzie w nich dostępna ma swoją własną specyfikę.

…więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny do naszych banków zbliża się do nas wielkimi krokami. Reagując na potrzebę informowania naszych Czytelników o odwróconej hipotece nie tylko drogą elektroniczną, zapraszamy do skorzystania z naszego nowego numeru telefonu.

 

…więcej