Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Aktualności

Tak jak zapowiadaliśmy, proponujemy Państwu cykl artykułów kompleksowo wyczerpujący temat odwróconej hipoteki w kontekście zagadnień szczegółowych polskiej polityki senioralnej na lata 2014 – 2020. …więcej

W związku z tym, że w ostatnim czasie zaczęto głośniej mówić o seniorach, ich potrzebach, możliwościach i sytuacji w Polsce, postanowiliśmy, że przypomnimy ogółowi o odwróconym kredycie hipotecznym, który z sytuacją zwłaszcza osób starszych w Polsce łączyć się może i powinien dość mocno.

 

…więcej

Od 1 października 2017 zaczęła obowiązywać realnie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca obniżony wiek emerytalny. Nie sposób nie odnieść się do tematu w kontekście ciągle jeszcze obowiązującej tylko na papierze (niestety) ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

…więcej

Dzisiejsza informacja, która dotarła do mediów po spotkaniu Prezesa PKO BP ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie nastraja optymistycznie w temacie odwróconej hipoteki. …więcej

Od dziś seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą korzystać z bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych medykamentów ze specjalnie przygotowanej listy S, obejmujących na dzień dzisiejszy 1129 pozycji. Jednak nie rozwiąże to wszystkich problemów, z jakimi borykają się dziś osoby starsze, tak jak mogłaby je rozwiązać odwrócona hipoteka.

 

…więcej

Oferty na odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce wciąż jeszcze tkwią w fazie przygotowań, analiz, wyliczeń i różnych rozważań, niemniej jednak odwrócona hipoteka wciąż przebija się i przewija w toku rozważań nad przyszłością naszej polityki emerytalnej i senioralnej.

…więcej

W związku z tym, że w dniu dzisiejszym Sejm przyjął Projekt ustawy o podatku bankowym, chcemy przyjrzeć się, czy i jaki wpływ ma on na odwróconą hipotekę w Polsce, która nadal czeka na realne wejście w życie w formie ofert, z których będą mogli skorzystać przede wszystkim potrzebujący seniorzy.

…więcej

Pojawiają się głosy, że po wyborach kwestie związane z odwróconą hipoteką i wprowadzeniem tego kredytu do banków na terenie Polski znalazły się w nowej rzeczywistości. Analizując aktualną sytuację trudno się jednak z tym zgodzić.

…więcej

W czerwcu informowaliśmy o tym, że konieczny do oferowania odwróconego kredytu hipotecznego przez banki Formularz Informacyjny oczekuje na podpis Ministra Finansów. Dziś zdobyliśmy ważne informacje na ten temat i od razu przedstawiamy je naszym Czytelnikom.

 

…więcej

W czwartek 25 czerwca 2015 r. informowaliśmy o tym, że powodem zastoju w kwestii wprowadzenia odwróconego kredytu hipotecznego do banków w Polsce jest konieczność „dopięcia” procedury związanej z Formularzem Informacyjnym będącym elementem koniecznym do tego, by można było skorzystać z odwróconej hipoteki na zasadach wskazanych w Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym. …więcej