Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka potrzebna bardziej niż lista S

01.09.2016

Od dziś seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą korzystać z bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych medykamentów ze specjalnie przygotowanej listy S, obejmujących na dzień dzisiejszy 1129 pozycji. Jednak nie rozwiąże to wszystkich problemów, z jakimi borykają się dziś osoby starsze, tak jak mogłaby je rozwiązać odwrócona hipoteka.

 

 

odwrócony kredyt hipoteczny i lista sChcąc wykorzystać moment, w którym o osobach po 65 roku życia w mediach jest nieco głośniej, chcemy ponownie zaapelować do osób i instytucji decyzyjnych o pochylenie się nad luką, którą niewątpliwie jest niemożność korzystania w Polsce z odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Problem jest tym bardziej palący, że stosowne przepisy są gotowe do wykorzystania już od ponad roku. Cały czas brakuje jednak ofert, z których chętnie skorzystałoby wielu seniorów, którzy posiadając nieruchomość są gotowi odzyskać z niej kapitał i wykorzystać go na najpilniejsze potrzeby.

 

Od osób, które zgłaszają się do nas z deklarując chęć skorzystania z odwróconego kredytu hipotecznego wiemy, że najistotniejszymi kwestiami dla nich są przede wszystkim:

 

  • możliwość pozostawania właścicielem nieruchomości objętej umową do śmierci,
  • piecza ustawowa oraz kontrola Komisji Nadzoru Finansowego nad procedurą,
  • gwarancja tego, że rodzina (spadkobiercy) będą mieli możliwość odzyskania praw do nieruchomości.

 

W tej chwili nie istnieje na rynku polskim (poza odwróconą hipoteką w teorii)  żaden instrument finansowy, który odpowiadałby tak kompleksowo na potrzeby seniorów, pozostawiając im z jednej strony gwarantowane zabezpieczenie w postaci prawa własności (lub współwłasności) nieruchomości do śmierci, z drugiej zaś pełną dowolność w dysponowaniu pozyskanymi z tej nieruchomości pieniędzmi.

 

Podejmując temat Seniorów, może (i na pewno) warto pochylić się także nad tą kwestią, która pozostaje nadal niewykorzystana, a która pięknie wpisuje się w rodzącą się politykę senioralną starzejącego się niestety, polskiego społeczeństwa. Po raz kolejny apelujemy o to do wszystkich, którym los osób starszych nie jest obojętny. Odwrócona hipoteka jest bowiem Polakom bardziej dziś potrzebna niż też istotna lista S.