Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Aktualności

Podczas 78. posiedzenia Sejmu posłowie w dwóch etapach zajmowali się Uchwałą Senatu w sprawie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2811), a konkretnie Sprawozdaniem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2821) z dnia 21 października 2014r.

 

…więcej

Dziś nad uchwałą senatu w sprawie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk 2811) z dnia 9 października 2014r. pracowała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, rozpatrując zaproponowane przez Senat poprawki w liczbie 14.

 

…więcej

Uchwalona niedawno przez Senat, dnia 9 października 2014r., Uchwała w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym została przekazana  z powrotem do Sejmu do dalszych prac, by Posłowie pochylili się jeszcze raz nad ulepszeniem dokumentu.

 

…więcej

Tak, jak zapowiadaliśmy wczoraj, dziś przed kilkoma minutami odbyło się na posiedzeniu plenarnym głosowanie nad przyjęciem Uchwały o uchwaleniu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym druk numer 713.

 

…więcej

Dziś kolejny ważny etap prac nad Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym w Senacie – w Komisjach Ustawodawczej oraz Budżetu i Finansów Publicznych nad zgłoszonymi wczoraj podczas Posiedzenia Plenarnego poprawkami.

 

…więcej

Podczas dzisiejszego 62. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji zajęto się Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym jako punkt 3 porządku Posiedzenia Plenarnego Senatu, a nie jak wcześniej planowano jako punkt 2.

 

…więcej

W związku z tym, że Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona przez Sejm w pewnych kręgach budzi kontrowersje, prezentujemy dziś bardzo ważny głos – komentarz eksperta Bolesława Melucha* tłumaczący kwestie ryzyk, zrównoważenia popytu i podaży w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego.

 

…więcej

Tak, jak wcześniej zapowiadaliśmy, dziś odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Senackich Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej, które zajęły się przesłaną kilka dni temu z Sejmu świeżo uchwaloną Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

…więcej

W związku z tym że w ostatnim czasie pojawiło się w mediach wiele kontrowersyjnych i wprowadzających w błąd informacji na temat odwróconej hipoteki i odwróconego kredytu hipotecznego oraz ustawy, nad którą obecnie pracować będzie Senat, jesteśmy zmuszeni zareagować, wystosowując nasze stanowisko w sprawie.

 

…więcej

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym będzie procedowana szybciej, niż można byłoby się tego spodziewać. Z naszych najświeższych informacji wynika, że Senat zajmie się nią jeszcze w tym miesiącu.

 

…więcej