Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 zapowiedź

02.02.2018

W związku z tym, że w ostatnim czasie zaczęto głośniej mówić o seniorach, ich potrzebach, możliwościach i sytuacji w Polsce, postanowiliśmy, że przypomnimy ogółowi o odwróconym kredycie hipotecznym, który z sytuacją zwłaszcza osób starszych w Polsce łączyć się może i powinien dość mocno.

 

odwrócona hipoteka, odwrócony kredyt cykl dla seniora

Mając w pełni świadomość potrzeby i wagi tematu oraz niejako chcąc się włączyć w ważny głos popierający poczynania polskiego rządu w zakresie tworzenia długofalowej polityki senioralnej, chcemy zapowiedzieć cykl artykułów korespondujących z Długofalowym Planem Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

 

Jednocześnie każdy z planowanych artykułów, który pojawi się w najbliższej przyszłości w naszej Bazie wiedzy będzie zawierał odniesienie do odwróconej hipoteki, ściślej odwróconego kredytu hipotecznego, w kontekście jego znaczenia dla opisywanego obszaru.

 

Liczymy, że to przedsięwzięcie zachęci ministerstwa odpowiedzialne za politykę senioralną do pochylenia się nad tematem odwróconej hipoteki, by uczynić ją faktycznie funkcjonującym w Polsce narzędziem niejako autowsparcia seniorów, tak jak to się dzieje z dobrym skutkiem w wielu krajach w Europie i na świecie.

 

Ze swej strony jesteśmy jednocześnie otwarci na wszelkie sugestie odnośnie odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce i oczywiście zachęcamy do lektury.