Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Obniżenie wieku emerytalnego a odwrócona hipoteka

12.10.2017

Od 1 października 2017 zaczęła obowiązywać realnie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca obniżony wiek emerytalny. Nie sposób nie odnieść się do tematu w kontekście ciągle jeszcze obowiązującej tylko na papierze (niestety) ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

jesień i oodwrócona hipoteka kojarzy się z liśćmiPrzypomnijmy, ustawy, która pozwala bankom wprowadzić na rynek nową usługę finansową w postaci kredytu, który zostałby rozliczony po śmierci kredytobiorcy.

 

Gwarantem takiej usługi ma być, zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, nieruchomość – mieszkanie, dom lub ziemia, przy czym kredytobiorca do końca życia pozostaje właścicielem nieruchomości z gwarancją ustawową.

 

Choć do dziś jeszcze banki w Polsce nie zdecydowały się na takie oferty, nie ustajemy w apelach i prośbach przy każdej okazji, kiedy zaczyna się mówić i coś robić w temacie seniorów, czy osób, które potrzebują dodatkowego źródła dochodu (bezpiecznego), bo takim byłby niewątpliwie odwrócony kredyt hipoteczny.

 

Odwrócona hipoteka byłaby szczególnie pomocna osobom, które posiadając nieruchomość zdecydują się na przejście na wcześniejszą emeryturę i:

 

  • nie mają możliwości dodatkowego zarobkowania z powodu braku pracy,
  • stan zdrowia nie pozwala im na dalsze dorabianie,
  • sytuacja rodzinna wymaga, by pozostać w domu (w związku na przykład z chorobą współmałżonka),
  • nie chcą spędzić jesieni życia wyłącznie na pracy ustępując stanowisk młodszemu pokoleniu.

 

Trudno odmówić odwróconemu kredytowi hipotecznemu pomocniczej roli w życiu osób decydujących się na wcześniejszą emeryturę, zwłaszcza, że ustawa teoretycznie daje takie prawo. Niezrozumiałe jest niedocenianie przez banki tak wielkiej grupy ważnych klientów, którzy przecież w ogromnej większości z innych ich usług wzorowo korzystają.

Przecież w wieku 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, seniorzy są dziś mimo wszystko bardzo aktywni, świadomi własnych potrzeb, możliwości. Mimo, że może są mniej produktywni niż na przykład 20 lat wcześniej, dodatkowy dochód z nieruchomości z pewnością wykorzystaliby w najlepszy sposób – inwestując w siebie lub przyszłe pokolenia.