Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka narzędzie niewykorzystane

15.03.2016

Oferty na odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce wciąż jeszcze tkwią w fazie przygotowań, analiz, wyliczeń i różnych rozważań, niemniej jednak odwrócona hipoteka wciąż przebija się i przewija w toku rozważań nad przyszłością naszej polityki emerytalnej i senioralnej.

co gdyby nie było ustawy o odwróconej hipotece

 

W poniedziałek,  14 marca 2016r. odbyła się debata PAP związana z tematem oszczędzania na emeryturę, pod wymownym tytułem „Życie albo przeżycie, czyli Polak na emeryturze”.

 

Pośród wielu treści i wątków poruszanych przez dysputantów pojawił się też wątek odwróconej hipoteki.

Podniósł go dr hab. Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej, który wymienił właśnie odwróconą hipotekę jako jeden z 3 wariantów do poprawy warunków bytowych, które będą dotyczyły przyszłych polskich emerytów.

 

Pozostałe dwie wymienione przez niego opcje to wydłużenie aktywności zawodowej i pomoc społeczna.

 

Trzeba zaznaczyć, że dr Chybalski wymieniając powyższe opcje, uplasował odwróconą hipotekę na II miejscu nazywając ją „produktem przyszłości”, który pozwoli naprawić zaniechanie oszczędzania na emeryturę w młodości.

 

(Koresponduje z wynikami badań, które pokazują, że najlepszym sposobem inwestowania w emeryturę jest wykorzystanie ziemi i nieruchomości).

 

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia całej interesującej debaty, w której dostrzeżono odwróconą hipotekę jako ważny instrument finansowy. Mamy nadzieję, że zachęci to banki do przyspieszenia wprowadzania ofert odwróconego kredytu hipotecznego dla zainteresowanych seniorów i nie tylko.