Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Baza wiedzy

Odwrócony kredyt hipoteczny jako pojęcie jest nowością na polskim rynku, i jak każda nowość może wzbudzać kontrowersje. Niedostateczny poziom wiedzy u potencjalnych kredytobiorców i ich rodzin na ten temat, powoduje, że rodzą się różnego rodzaju pytania, a zasłyszane gdzieś szczątkowe informacje, często nieprawdziwe powodują negatywne nastawienie do tego nowego instrumentu finansowego, który przecież w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych cieszy się popularnością i zaufaniem seniorów. …więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny jest tak skonstruowany, że trzeba by się bardzo postarać, aby go stracić. Jednakże taka ewentualność istnieje. Następuje to w sposób ściśle określony przez przepisy prawa.

 

…więcej

Uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego to swojego rodzaju proces, który składa się z kilku etapów. Są one różne, w zależności od ustawodawcy w różnych krajach. Poniżej zostanie przedstawiony hipotetyczny schemat dostosowany do polskich realiów odwróconej hipoteki na podstawie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014r.

 

…więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny jest instrumentem finansowym, którego podstawy reguluje specjalna odrębna ustawa (lex specialis) – Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Będzie on skonstruowany tak, by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko potencjalnych beneficjentów. …więcej

W związku z tym, że w Polsce prace nad wprowadzeniem na rynek finansowy odwróconego kredytu wciąż trwają, a ojczyzną idei odwróconej hipoteki są Stany Zjednoczone, chcemy pokazać, jak tam działa mechanizm jej wyliczania.

 

…więcej

Odwrócona hipoteka na świecie i w Polsce ma swoją ciekawą historię. Poniżej najważniejsze fakty, które ukazują samą ideę i proces kształtowania się tego środka finansowego, który znajduje coraz więcej zwolenników nie tylko w Stanach Zjednoczonych. …więcej

Ta część analizy długofalowej polityki senioralnej obejmującej jeszcze najbliższe 3 lata zostanie poświęcona problemom i wyzwaniom związanym z aktywizacją zawodową osób 60+ a nawet już 50+ w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego.
…więcej