Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Nieporozumienia związane z polską odwróconą hipoteką

Odwrócony kredyt hipoteczny jako pojęcie jest nowością na polskim rynku, i jak każda nowość może wzbudzać kontrowersje. Niedostateczny poziom wiedzy u potencjalnych kredytobiorców i ich rodzin na ten temat, powoduje, że rodzą się różnego rodzaju pytania, a zasłyszane gdzieś szczątkowe informacje, często nieprawdziwe powodują negatywne nastawienie do tego nowego instrumentu finansowego, który przecież w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych cieszy się popularnością i zaufaniem seniorów.

 

Oto najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z odwróconą hipoteką – odwróconym kredytem hipotecznym:pytania

 

  • Czy kredytobiorca rzeczywiście jest właścicielem nieruchomości objętej umową odwrotnego kredytu hipotecznego? Beneficjent przez cały czas trwania umowy pozostaje właścicielem swojej nieruchomości, jeśli tylko dotrzymuje jej warunków. Paradoksalnie odwrócona hipoteka pozwala kredytobiorcy czuć się właścicielem nieruchomości nie tylko poprzez możliwość i pełne prawo do zamieszkiwania w niej, ale obliguje go do: dbałości o nie, regulowania koniecznych opłat, czy podatków a także do ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. Daje też swobodę – nieruchomość objętą umową można będzie bowiem wynająć.
  • Czy w odwróconej hipotece, właściciel może stracić swój dom? Dokładnie odwrotnie. Jeśli właściciel dotrzyma warunków umowy, bo na przykład wybrał opcję jednorazowej wypłaty całej sumy kredytu, to może pozostać w swoim miejscu zamieszkania, tak długo, jak żyje jako właściciel. Nikt nie ma prawa mu zabrać jego nieruchomości, czy wyrzucić go z mieszkania.
  • Czy bank automatycznie sprzeda nieruchomość, gdy umowa o odwróconą hipotekę zostanie z jakichś powodów zerwana? Jeżeli z jakichś powodów beneficjent nie dotrzyma warunków umowy, będzie miał szansę na spłacenie odwrotnego kredytu hipotecznego. Będzie musiał się on jednak liczyć z tym, że spłata będzie zwiększona o odsetki i pozostałe koszty i opłaty związane z obsługą kredytu. Nie będzie więc to dla kredytobiorcy zbytnio opłacalne.
  • Czy trzeba spełnić jakieś wymagania finansowe, żeby móc wziąć odwrócony kredyt hipoteczny? Odwrócona hipoteka jest chyba jedynym instrumentem finansowym do skorzystania z którego nie trzeba mieć ani oszczędności, zabezpieczeń ani dochodów. Nie jest wymagana też jakakolwiek zdolność kredytowa. Przy zawieraniu umowy o ten rodzaj kredytu istotna będzie jedynie kwestia tytułu własności nieruchomości kredytobiorcy. Bank będzie miał prawo sprawdzić historię kredytową przyszłego kredytobiorcy.
  • Czy  kredyty hipoteczne muszą być w całości spłacone w celu zakwalifikowania właściciela do skorzystania z odwróconej hipoteki? Wyjątkowość odwróconego kredytu hipotecznego polega także na tym, że nie tylko nie jest wymagany brak jakichkolwiek pożyczek czy kredytów, ale sama odwrócona hipoteka może służyć do ich spłacenia. Dotyczy to również kredytu hipotecznego.
  • Czy pieniądze z odwróconego kredytu hipotecznego muszą być wydane w ściśle określony sposób? Nie jest to prawdą. Pieniądze z odwróconej hipoteki beneficjent nie tylko może wydać zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i pragnieniami, może je także otrzymywać zgodnie z potrzebami jednorazowo, w ratach – gwarantuje to ustawa.
  • Czy właściciel domu może zostać z ogromnym rachunkiem do zapłaty po zakończeniu okresu trwania kredytu? Odwrócony kredyt hipoteczny jest znany jako kredyt „bez regresu”, co oznacza, że kredytodawca nie może domagać się od kredytobiorcy większej kwoty niż wartość domu w czasie trwania umowy. Innymi słowy, jeżeli wartość rynkowa domu spada poniżej umówionej kwoty (zwykły kredyt hipoteczny to sytuacja odwrotna), lub osoba, której dotyczy kredyt przeżywa czas jego trwania, wówczas zobowiązana jest tylko zwrotu kwoty równej wartości domu. Należy zaznaczyć, że mówimy tu o ‚gołych ścianach’. Nie wchodzą do rozliczeń żadne ruchomości związane z domem objętym kredytem.

Odwrócony kredyt hipoteczny będzie nowością na naszym rynku, dlatego ważne jest, aby mieć jak najszerszą, obiektywną wiedzę na jego temat. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji warto jest skonsultować się z profesjonalnym doradcą, który wyjaśni nie tylko wszelkie niuanse prawne, ale doradzi, na ile w określonej indywidualnej sytuacji odwrócona hipoteka będzie korzystna.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Nasz specjalista postara się pomóc i wyjaśnić wszystkie niejasności.

Tel: +48 537-165-162
email: biuro@odwroconahipoteka.pl