Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka i opcje płatności

Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument finansowy jest stworzony przez ustawodawcę po to, by ułatwić i uprzyjemnić właścicielom nieruchomości (zwłaszcza seniorom mającym powyżej 62 roku życia to wiek najbardziej optymalny) funkcjonowanie w trudnej polskiej rzeczywistości społeczno gospodarczej w dobie globalnego kryzysu. Należy zaznaczyć, że kredyt ten skonstruowany jest w ten sposób, by „dopasować się” do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów.

 

 Przede wszystkim elastyczność

 

odwrócona hipoteka bez limituZgodnie z założeniami projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, dostępne będą zróżnicowane formy płatności odwróconej hipoteki. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwoli kredytobiorcy na dostosowanie formy wypłaty kredytu do swoich indywidualnych potrzeb w danym momencie życia.

 

Elastyczna forma wypłaty odwróconej hipoteki obejmie następujące możliwości:

 

  1. Wypłatę jednorazową całej sumy kredytu,
  2. Wypłatę kredytu w comiesięcznych ratach przez określony czas,
  3. Możliwość spłaty części kredytu w trakcie jego trwania.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny dajemy cenne wskazówki, by się nie pogubić

 

W związku z tym, że jak wszystko, co dotyczy majątku i pieniędzy, odwrócona hipoteka jest przedsięwzięciem poważnym i wpływającym na życie człowieka, na ogół zaleca się przyszłym beneficjentom (najbardziej seniorom)  sporządzenie listy wszystkich comiesięcznych kosztów, identyfikację istniejących źródeł dochodów z emerytur, ubezpieczeń społecznych i dopiero wtedy ustalenie jaką formę płatności odwróconego kredytu hipotecznego wybrać, jaka kwota potrzebna jest do podreperowania ich aktualnej sytuacji finansowej.

Biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, beneficjent powinien dwa razy pomyśleć zanim zdecyduje się na jednorazową wpłatę całej kwoty kredytu. Korzystna jest ona bowiem jedynie w wypadku, kiedy kredytobiorca ma wyjątkową samodyscyplinę i / lub umiejętności w zarządzaniu pieniędzmi, bądź potrzebuje odwróconej hipoteki do spłacenia długów, czy innego kredytu hipotecznego lub przykładowo założenie firmy. Jeśli kredytobiorca nie ma aktualnie potrzeb jak wymienione wyżej, doświadczenie z innych krajów pokazuje, że korzystniejszą formą wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego będzie wypłata kredytu w ratach comiesięcznych.

Opcja pozwalająca na korzystanie z odwróconej hipoteki w formie comiesięcznych wypłat – „zastrzyków gotówki” jako dodatku do wynagrodzeń,  świadczeń otrzymywanych z ZUS, czy funduszy emerytalnych, wydaje się opcją najbardziej korzystną w polskich warunkach ekonomicznych. Jako że sam odwrócony kredyt hipoteczny jest najkorzystniejszy dla średnio i mało zamożnych seniorów – po 62 roku życia, pomoże on im w godnym życiu „na starość”. Pozwoli uniezależnić się od konieczności korzystania z pomocy osób postronnych, która często dla wielu jest upokarzająca, trudna do przyjęcia.

Pieniądze odzyskane z własnej nieruchomości beneficjent może wydać w dowolny sposób. Nikt nie może dyktować, co z nimi zrobić. Gwarantuje to ustawodawca. Tak więc można je wykorzystać na sfinansowanie prywatnych usług medycznych, opłacenie opiekuna, na hobby, czy podróże. Jest to dobry sposób na sfinansowanie zakupu sprzętów AGD, czy remontów w mieszkaniu. Kredytobiorcę w tej kwestii mogą ograniczyć jedynie jego potrzeby i marzenia.

Jak w każdym kredycie i tu, rozwaga to podstawa

 

Wyżej opisane formy płatności można wybrać, zależnie od potrzeb i okoliczności życiowych. Zastanawiając się nad kwestią skorzystania z oferowanej przez bank odwróconej hipoteki, należy podobnie jak w przypadku dodatkowych funduszy emerytalnych czy ubezpieczeń, rozważyć na spokojnie wszystkie „za” i „przeciw”. Nie można też zapomnieć, o tym, że dodatkowe pieniądze tylko wtedy mogą być pomocne, gdy są mądrze wydane.