Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – podstawowe plusy i minusy

Jak każde nowe przedsięwzięcie finansowe, tak i skorzystanie z opcji odwróconego kredytu hipotecznego ma swoje dobre i złe strony. Nie trzeba jednak od razu nastawiać się do niego negatywnie. Warto przeanalizować wszystkie „za’ i „przeciw” na spokojnie dopasowując jednocześnie do swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej, nie tylko aktualnej, ale i przyszłej.

 

Mocne strony tak zwanej odwróconej hipoteki

 

Odwrócony kredyt hipoteczny choć będzie dostępny niezależnie od wieku, jest zoptymalizowany dla średnio i mało zamożnych seniorów powyżej 62 roku życia. Doświadczenie innych krajów pokazuje jednak, że najbardziej korzystny jest pro i contraon dla osób nieco starszych, między 65 a 67 rokiem życia.

 

Podstawową zaletą odwróconej hipoteki jest, że pozwoli ona wyzwolić pieniądze skumulowane przez beneficjenta w nieruchomości w dogodnej dla niego postaci (wypłata jednorazowa, comiesięczne raty) bez konieczności jakichkolwiek spłat bieżących.

 

Nie ma tu żadnych ograniczeń – dolnej granicy wieku, określonego stanu zdrowia, dochodów, czy zdolności kredytowej. Bank sprawdzi jedynie historię kredytową.

 

Dodatkowym atutem będzie to, że pieniądze odzyskane z nieruchomości beneficjenta dzięki odwróconej hipotece będą nieopodatkowane i będą mogły być przez niego wydane w całkowicie dowolny sposób.

 

Niewątpliwym „plusem” tego rodzaju instrumentu finansowego jest, że beneficjent przez cały czas obowiązywania umowy pozostanie pełnoprawnym właścicielem swojej nieruchomości i będzie miał pełne prawo, w niej zamieszkiwać, choć nie jest to wymóg konieczny – objętą umową odwróconego kredytu hipotecznego nieruchomość będzie można nawet wynająć.

 

Tak więc nikt nie będzie miał najmniejszego prawa  jej właścicielowi/współwłaścicielowi wystawić przysłowiowych walizek, czy sprzedać go wraz z nieruchomością, jak to się niestety w przypadku innych obciążeń finansowych zdarza.

 

Odwrócona hipoteka może być też bardzo pomocna w momencie, gdy beneficjent ma trudną sytuację finansową – jakieś niespłacone długi, których w inny sposób nie jest w stanie uregulować bo nie ma zdolności kredytowej. Pieniądze uzyskane z odwróconego kredytu hipotecznego zapobiegną chociażby egzekucji komorniczej, dając poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen dłużnikowi.

 

Ponadto, odwrócona hipoteka będzie stanowiła szczególnie dobrą ofertę dla osób, które nie mają spadkobierców, lub z jakichś powodów nie chcą im przekazać swojej nieruchomości po śmierci. Nie muszą się martwić, że w pełni nie skorzystają ze swojego życiowego dorobku w postaci na przykład domu, jednocześnie w pełni z niego korzystając. Instytucja finansująca odwróconą hipotekę nabędzie bowiem praw do nieruchomości objętej/objętych umową dopiero po śmierci beneficjenta i to tylko wtedy, gdy spadkobiercy (jeśli tacy są) nie zdecydują się na jej spłatę.

 

Słabe strony odwróconej hipoteki

 

Negatywną stroną odwróconego kredytu hipotecznego będzie przede wszystkim to, że kredytobiorca nie otrzyma od kredytodawcy kwoty 100% wartości swojej nieruchomości. Będzie ona pomniejszona o konieczne opłaty i koszty kredytodawcy.

 

Najbardziej jednak bulwersującym „minusem” tego kredytu będzie fakt, że jeśli beneficjent ma spadkobierców, nie dostaną oni po jego śmierci praw do objętej umową nieruchomości, a jedynie pozostałą (jeśli taka będzie) kwotę wartości nieruchomości po odliczeniu kwoty kredytu oraz innych kosztów przez instytucję finansującą, chyba że zdecydują się spłacić zaciągnięty przez beneficjenta kredyt wraz z odsetkami i innymi kosztami.

 

Analizując wszystkie „za” i „przeciw” najbezpieczniej jest zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy, który nie tylko wyjaśni wszystkie szczegóły odnośnie samego odwrotnego kredytu hipotecznego, ale doradzi czy, i w jakiej formie jest on korzystny w indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy.