Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny (inaczej – odwrócona hipoteka) a renta dożywotnia oferowana obecnie przez spółki prywatne w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego

W świetle najnowszych założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i obecnych zasad funkcjonowania rent hipotecznych w Polsce, już niezbyt dogłębna analiza porównawcza wskazuje na istotne różnice tych dwóch instrumentów finansowych w naszych warunkach. Przejrzyste zestawienie* w formie tabeli, z którym warto się zapoznać, chcąc orientować się w sytuacji zostanie zaprezentowane poniżej.

 

labirynt

 

Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia

 

 

Zagadnienie Odwrócona hipoteka Renta dożywotnia
Informacja o usłudze przed zawarciem umowy ujednolicona na mocy Ustawy w postaci „Arkusza informacyjnego” nie określa się
Podmiot oferujący banki, w przyszłości także ubezpieczyciele spółki prywatne – fundusze hipoteczne
Osadzenie prawne przepisy szczegółowe Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym przepisy ogólne Kodeksu cywilnego
Kształt umowy ujednolicony w ramach ustawy dowolny, zależnie od spółki
Właściciel nieruchomości po podpisaniu umowy kredytobiorca do końca życia od chwili podpisania umowy fundusz hipoteczny
Wiek beneficjenta bez ograniczeń minimalny 65 lat
Status beneficjenta do końca życia właściciel nieruchomości użytkownik z prawem do zamieszkania
Miejsce stałego pobytu beneficjenta nieruchomość objęta umową z przerwami nie dłuższymi niż rok nie określone
Możliwość ustanowienia pełnomocnika pilotującego prawidłową realizację warunków umowy istnieje brak
Możliwość rezygnacji z usługi bez dodatkowych kosztów 30 dni od podpisania umowy zależnie od spółki do 3 dni po podpisaniu umowy
Pakiet usług dodatkowych nie przewiduje się zależnie od spółki
Określenie okresu wypłat świadczenia konieczne brak możliwości
Możliwość otwarcia nowej linii kredytowej istnieje nie istnieje
Gwarancja przedterminowej spłaty z zachowaniem prawa do nieruchomości obligatoryjnie z mocy ustawy nie ma takiej możliwości
Rekapitalizacja kwoty świadczenia możliwa brak
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości przez beneficjenta przez spółkę
Wycena nieruchomości objętej umową przez niezależnego rzeczoznawcę przez spółkę
Opodatkowanie wypłaconych kwot bez podatku istnieje
Udział beneficjenta w zyskach w trakcie trwania umowy zagwarantowany brak możliwości
Wypłata niewykorzystanej kwoty spadkobiercom gwarantowana ustawą nie ma możliwści
Umożliwienie spadkobiercom spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy z przekazaniem prawa do nieruchomości gwarantowane ustawą brak możliwości
Możliwość wynajęcia nieruchomości objętej umową brak istnieje
Możliwość wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę w szczególnych sytuacjach określonych ustawą istnieje bez zabezpieczeń
Wymagalność roszczenia 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy po podpisaniu umowy
Wskaźnik LtV ≥80 do 50
Sprzedanie nieruchomości z beneficjentem nie ma takiej możliwości możliwe w ramach prawa
Gwarancje w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję finansującą gwarantowane ustawą na zasadach ogólnych, bez szczegółowych zabezpieczeń

 

*Opracowanie własne na podstawie najnowszych dokumentów, m.in. Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 30 .01.2012r.