Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.4

Ta część analizy długofalowej polityki senioralnej obejmującej jeszcze najbliższe 3 lata zostanie poświęcona problemom i wyzwaniom związanym z aktywizacją zawodową osób 60+ a nawet już 50+ w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Odwrócona hipoteka a aktywizacja zawodowa osób starszych

 

Nie jest tajemnicą, że aktywność zawodowa człowieka jest bardzo ważną częścią egzystencji. Ma wpływ na ludzi nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także chociażby w psychologicznym i społecznym, których nie wolno bagatelizować czy pomijać, ponieważ mają one ogromny wpływ na ogólną kondycję osób w każdym wieku, a zwłaszcza seniorów.

 

odwrócona hipoteka a praca

 

 

Dzięki pracy zawodowej jednostka ma pieniądze na swoje utrzymanie. Często także może sobie pozwolić na wsparcie dzieci, wnuków, czy współmałżonka, ale przede wszystkim  czuje się ciągle potrzebna, ma obowiązki, na które czeka i wreszcie zwyczajnie – się nie nudzi, mając przy tym profity finansowe.

 

Aktywizacja zawodowa Polaków „po pięćdziesiątce” to kolejny element długofalowej polityki senioralnej, zajmujący w niej kluczowe miejsce.

 

Autorzy zwracają uwagę, żeby patrzeć na problem w następujących wymiarach:

 

  • edukacyjnym –  w postaci szkoleń i kursów adresowanych do osób starszych,
  • instytucjonalnym – powstawania i funkcjonowania instytucji wspierających i oferujących zatrudnienie,
  • funkcjonalnym – dostosowania formy zatrudnienia, miejsca pracy do możliwości seniorów,
  • promocyjnym – ukazywanie profitów aktywności zawodowej osób starszych, pozytywne nastawienie społeczne.

Odwrócony kredyt hipoteczny w powyższych kwestiach – resume

I tu, podobnie jak w dotychczas omówionych aspektach życia osób starszych, odwrócony kredyt hipoteczny może odegrać ważną rolę.

Możliwość wydatkowania pieniędzy podjętych z odwróconej hipoteki w ratach lub całości, mogłaby być wykorzystana w całości lub w części (zależnie od woli kredytobiorcy) przykładowo na szkolenia zawodowe czy własny biznes – wymarzony, ale często odkładany w czasie „na później”, „jak dzieci się usamodzielnią”.

Mógłby on skutecznie uzupełnić inne formy dofinansowań przykładowo unijnych lub w całości je zastąpić.

 

Odwrócona hipoteka ze swej istoty – w ustawie nie dawałaby ryzyka utraty dachu nad głową, jak to mogłoby mieć miejsce w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego, gdyby z jakichś przyczyn coś inwestorowi poszło nie tak. Jak widać i w aspekcie działalności zawodowej, i aktywizacji seniorów hipoteka odwrócona z banku mogłaby być bardzo pomocną, gdyby oczywiście była już realnie dostępna w Polsce.