Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Proces uzyskiwania odwróconej hipoteki

Uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego to swojego rodzaju proces, który składa się z kilku etapów. Są one różne, w zależności od ustawodawcy w różnych krajach. Poniżej zostanie przedstawiony hipotetyczny schemat dostosowany do polskich realiów odwróconej hipoteki na podstawie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014r.

 

 

Droga do skorzystania z odwróconego kredytu hipotecznego będzie prosta

 

proces uzyskiwanie odwróconej hipoteki

Świadomość:

Zdobycie podstawowych informacji o samym fakcie istnienia i działania odwróconej hipoteki – odwróconego kredytu hipotecznego na polskim rynku finansowym z banku/bankach z reklam TV, od przyjaciół czy znajomych.

Wiedza:

Zdobycie obiektywnej, rzetelnej wiedzy z naszej strony internetowej, kontakt z doradcą od odwróconego kredytu hipotecznego. Rozważenie wszystkich „za” i „przeciw”. Rozwianie wszystkich nawet najmniejszych wątpliwości, co do tego rodzaju przedsięwzięcia. Jeśli decyzja będzie pozytywna można przejść do kolejnego etapu.

Działanie:

Najlepiej po konsultacji z doradcą, należy wybrać sobie najbardziej korzystną ofertę jednego z banków oferujących odwrócony kredyt hipoteczny. Zapoznać się w ciągu 14 dni z wszystkimi informacjami w ARKUSZA INFORMACYJNEGO. Złożyć potrzebne wnioski i dokumenty, by nie trzeba było tracić czasu na wielokrotne wizyty w banku. Aby przyspieszyć procedurę, dobrze jest zasięgnąć opinii rzeczoznawcy odnośnie wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy.

Finalizacja formalności:

Kiedy kredytodawca sprawdzi poprawność i autentyczność wszystkich dokumentów oraz dokona wyceny nieruchomości określonej w umowie, nastąpi wyliczenie kwoty kredytu i podpisanie umowy.

Zamknięcie i wypłacanie pieniędzy:

Od momentu podpisania umowy o odwróconym kredycie hipotecznym, beneficjent będzie miał 30 dni na rezygnację z niej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (rezygnacja po tym czasie będzie mogła nastąpić w każdej chwili, jednak konieczne będzie rozliczenie się z bankiem z otrzymanych pieniędzy). Jeśli tego nie uczyni, będzie otrzymywał od banku pieniądze zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności.