Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Kiedy odwrócona hipoteka przepada?

Odwrócony kredyt hipoteczny jest tak skonstruowany, że trzeba by się bardzo postarać, aby go stracić. Jednakże taka ewentualność istnieje. Następuje to w sposób ściśle określony przez przepisy prawa.

 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego będzie stabilna

 

Z tekstu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014r. wynika, że  zerwanie umowy odwróconej hipoteki przez bank/beneficjenta może stać się faktem, gdy beneficjent:

1. Nie opłaca rachunków, czy podatków związanych z utrzymaniem nieruchomości;

2. Nie dba o należyty stan objętej umową nieruchomości;

3. Nie ubezpieczy nieruchomości od zdarzeń losowych;

4. Przeniesie prawo do nieruchomości na spadkobiercę;

5. Sam wycofa się z umowy.

Gdyby coś poszło nie tak – spłata odwróconej hipoteki

 

Należy zaznaczyć, że utrata odwróconej hipoteki będzie wiązała się dla kredytobiorcy z konkretnymi konsekwencjami w postaci konieczności spłaty zaciągniętego kredytu. Niezależnie od powodu, proces otrzymania powiadomienia o takiej konieczności w zasadzie będzie taki sam.

Kwota, jaką właściciel nieruchomości będzie winien instytucji finansującej w takim wypadku pozostanie równa sumie: całkowitej kwoty otrzymanych w płatnościach środków pieniężnych, z odsetkami, które zostały naliczone od wypłat przez cały okres kredytu hipotecznego, opłat lub kosztów finansowych, które nie zostały wpłacone podczas podpisywania odwróconej hipoteki (a zamiast tego finansowane wraz z resztą kredytu).

Ważne jest, aby pamiętać, że żadne inne aktywa lub dochody uzyskiwane w okresie trwania odwróconej hipoteki nie są uwzględnione w harmonogramie spłaty. Na przykład, jeśli właściciel domu skorzystał z części pieniędzy, aby kupić nowy samochód, inną część umieścił na koncie oszczędnościowym, i zainwestował inną kwotę na rynku akcji i zdobył dużą stopę zwrotu, jego zobowiązania będą takie same, jak gdyby miały taką samą kwotę pieniędzy i wydał je na wydatki z dnia na dzień.

Podsumowując, właściciel nieruchomości objętej odwróconym kredytem hipotecznym, jeśli tylko dotrzymuje warunków umowy, nie musi się obawiać konieczności spłaty tego kredytu. Rozliczenie samego kredytu i ewentualnych kosztów nastąpi bowiem dopiero po jego śmierci.