Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dokumenty

Wszystkich zainteresowanych oficjalnymi dokumentami związanymi z tworzeniem się Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym na poszczególnych etapach oraz treścią Ustawy z dnia 23 października 2014 r (wejście w życie 15 grudzień 2014 r.), zachęcamy do lektury. 

 

Dostępne obecnie publikacje  w formacie (*pdf) związane z tworzeniem się regulacji ustawowych odnośnie odwróconej hipoteki zamieszczamy poniżej:

 parafrafik

 

1. Projekt założeń do Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym:

 

2. Dokumenty z prac nad projektem:

 

 

3. Rządowe Centrum Legislacji:

 

 

 

 

4. Komisja Finansów Publicznych:

 5. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym:

 

 

 

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego:

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej, Kancelaria Sejmu i Senatu – stan na dzień 07.09.2015r.

 

7. Pozostałe dokumenty:

 

 

(źródło: orka.sejm.gov.pl, pfsrm.pl)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST USTAWY O ODWRÓCONYM KREDYCIE HIPOTECZNYM Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA2014 ROKU OPUBLIKOWANEJ W DZIENNIKU USTAW 14 LISTOPADA 2014 ROKU (*pdf)