Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.6

Dziś elementem analizy długofalowej polityki senioralnej będzie aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych oczywiście w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego. Wbrew pozorom nie jest to kwestia marginalna, ale bardzo istotna dla funkcjonowania polskich seniorów.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny a aktywność edukacyjna, kulturalna i społeczna osób starszych

odwrocona hipoteka a kulturaTen rodzaj aktywizacji seniorów – osób które po przejściu na emeryturę poświęcają swój wolny czas na różnorakie czynności (począwszy od hobby na wolontariacie skończywszy) jest niezmiernie ważny nie tylko dla nich samych, ale także szerzej społeczności sąsiedzkiej, lokalnej i ogólnonarodowej.

 

Jeśli chodzi o korzyści personalne przede wszystkim seniorzy mają możliwość rozwoju osobistego, oddawania się hobby, pasjom na które wcześniej nie mieli czasu.

 

W społeczności sąsiedzkiej są niejednokrotnie wsparciem i pomocą współlokatorom – drobne prace, opieka nad dziećmi, czy chociażby podlanie kwiatów pod nieobecność sąsiadów.

 

W społeczności lokalnej może to być wolontariat, wytwarzanie rękodzieła, współtworzenie kultury czy inne tego typu aktywności związane z kulturą, sztuką ludową, historyczną, patriotyczną etc.

 

Działalność ogólnonarodowa wiąże się z wymienionymi powyżej – stanowi ważny wkład w skarby przykładowo kultury i sztuki, czy pamięci historycznej, które są ważne dla wszystkich. Trzeba tylko umieć dostrzec jej znaczenie i wagę dla innych. Nie można tu zapomnieć o roli osób starszych w tak zwanym kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w różnych wymiarach.

 

Nie ma wątpliwości, że wszelkie te działania wymagają dodatkowych nakładów finansowych, na które często, a nawet bardzo często seniorów nie stać. Przez to schodzą one nawet nie na drugi plan, bo wręcz są nieosiągalne. Tu z pomocą z pewnością mogłaby przyjść odwrócona hipoteka zabezpieczona ustawowo.

Odwrócony kredyt hipoteczny a zdrowie aktywność zawodowa osób 50+ i starszych – podsumowanie

 

Celem długotrwałej polityki senioralnej na lata 2014-2010 w kwestii edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób 65+ są przede wszystkim:

 

1. W obszarze aktywności edukacyjnej jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w edukacji oraz zwiększenie dostępności i jakości oferty edukacyjnej:

 

  • Upowszechnienie edukacji prozdrowotnej,
  • Upowszechnianie edukacji obywatelskiej,
  • Upowszechnienie edukacji w zakresie nowych technologii,
  • Wspieranie rozwoju systemowych rozwiązań dla organizacji różnych form uczenia się osób starszych, w tym ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

2. W obszarze kultury jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kulturze zarówno jako jej odbiorców, jak i twórców:

 

  • Podnoszenie kompetencji kulturowych,
  • Promowanie animacji kulturalnej,
  • Integrowanie działań instytucji i organizacji.

 

3. W obszarze aktywności obywatelskiej oraz w obszarze wolontariatu celem głównym polityki senioralnej jest zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju oraz wzrost roli obywateli – seniorów w rozwiązywaniu problemów społecznych, a także zwiększenie udziału osób starszych w różnych formach wolontariatu pozwalające na gospodarowanie potencjału tych osób oraz na rozwój nowych kompetencji.

 

Jak wyżej podkreślaliśmy do tego typu aktywności potrzebne są pieniądze. Takie dodatkowe nie uszczuplające podstawowego budżetu domowego, który zazwyczaj jest niewielki. Odwrócony kredyt hipoteczny, który zgodnie z założeniami ustawowymi mógłby wydobyć z nieruchomości byłby tu rozwiązaniem idealnym. Gdyby tylko w Polsce był realnie osiągalny…