Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a silver economy w kontekście polskiej polityki senioralnej 2014-2020 cz. 7

Odwrócona hipoteka i silver economy w kontekście polskiej polityki senioralnej 2014-2020 to niezwykle ważny temat, ponieważ pokazuje miejsce i siłę seniorów w gospodarce.

 

Oprócz możliwości pracy dla młodszych pokoleń związanych z szeroko pojętą obsługą seniorów, nie omija także faktu, że w osobach starszych wciąż drzemie niedoceniany często i na pewno niedostatecznie wykorzystywany dziś w Polsce potencjał, który na świecie przynosi całym społeczeństwom wymierne korzyści.

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że tak zwana srebrna gospodarka w swej definicji to nic innego, jak system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych, jednocześnie je aktywizując. Jak wskazują założenia polskiej polityki senioralnej na wskazane w temacie lata, silver economy ma tu swoje ściśle sprecyzowane cele.

odwrócony krewdyt hipoteczny i silver ecomomy

Celem głównym polityki senioralnej w obszarze srebrnej gospodarki ma być przede wszystkim wspieranie rozwoju efektywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób starszych zwłaszcza poprzez tzw. Białe zawody:

 

  • rozwój alternatywnych form opieki dla osób starszych,
  • promocję pracy – zawodu w sektorze opiekuńczym,
  • promocję działalności gospodarczej w sektorze opieki nad osobami starszymi,
  • podnoszenie kwalifikacji opiekunów (w tym opiekunów nieformalnych),
  • promocja rozwoju oferty usług, sprzętu i oprogramowania dostosowanego do możliwości
    i potrzeb osób starszych.

 

Co ma do tego odwrócona hipoteka?

 

O ile cel główny silver economy skupia się na „obsłudze” osób starszych, o tyle cele poboczne wpisują się w naturalny, nieunikniony i nieodwracalny proces, i zachodzące procesy demograficzne, zwłaszcza zmniejszającą się liczbę urodzin, spadek umieralności i wydłużanie się przeciętnego trwania życia poprzez włączanie seniorów w działalność gospodarczą różnego typu.

 

Nie jest jakimś wyjątkowym odkryciem, że odwrócony kredyt hipoteczny potencjalnie mógłby być ważnym kołem napędowym bezpośredniego uczestnictwa osób starszych w gospodarce. Odwrócona hipoteka realnie mogłaby być tu szansą na zmniejszenie bezrobocia, ubóstwa, wreszcie przyszłego obciążenia systemu zabezpieczenia społecznego w szerszym kontekście.

 

Produkty związane z kulturą i rozrywką, ale też ułatwiające życie codzienne, opiekę i rehabilitację oraz rekreację osobom starszym to ważny i niewykorzystany dziś u nas potencjał, który podobnie jak odwrócony kredyt hipoteczny, wciąż czeka na „zaopiekowanie”. Nie sposób tego nie zauważyć i naprawdę warto to wykorzystać.