Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Komisja Finansów Publicznych już zakończyła prace nad uchwałą

21.10.2014

Dziś nad uchwałą senatu w sprawie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk 2811) z dnia 9 października 2014r. pracowała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, rozpatrując zaproponowane przez Senat poprawki w liczbie 14.

 

odwrócon kredyt hipoteczny po drugim posiedzeniu komisji finansów publicznychPo przyjęciu porządku dziennego i powitaniu gości, zajęto się odwróconą hipoteką w punkcie pierwszym porządku dziennego.

 

Na wstępie zdecydowano o sposobie pracy nad poprawkami i łącznym rozpatrywaniu niektórych poprawek w większości zgodnie z rekomendacją Senatu.

 

Poprawki Senatu 1, 6, 9 związane z kosztami – stanowisko rządu negatywne, katalog kosztów był szeroko dyskutowany, mogą wystąpić koszty po śmierci kredytobiorcy

 

Poseł Masłowska – potrzeba jest ograniczenia interpretacyjnego dla dobra kredytobiorców – za poprawką

Głosowanie:

 • za: 10
 • przeciw: 17
 • wstrzymało się: 0

Poprawka 2 Senatu – zdaniem Ministerstwa ma charakter redakcyjny – początkowo stanowisko pozytywne, potem negatywne

Biuro Legislacyjne, nie zgadza się rozwiązanie proponowane w ustawie było lepsze, utrzymujące pozycję jej jako lex specialis z wyłączeniem przepisów Art 69,74-75, 75a, 76a,77,77a, 78,78a Ustawy Prawo Bankowe

Głosowanie:

 • wszyscy przeciw

Poprawka 3 – dopiero hipoteka na nieruchomości i wpis o zabezpieczenie roszczenia na rzecz banku w pełni zabezpiecza interesy kredytodawcy, wszystkie przepisy mogą być kwestionowane to zabezpiecza kredytobiorców, stąd Rząd przeciw.

Biuro Legislacyjne sugeruje, aby nie głosować jej łącznie z 8,10,11 – ze zgodą.

Głosowanie:

 • za: 10
 • przeciw: 17
 • wstrzymało się: 0

Poprawka 4 Senatu – zdaniem Rządu ma charakter redakcyjne – za.

Biuro legislacyjne – bez zastrzeżeń.

 • Poprawka przyjęta jednomyślnie

Poprawka 5 Senatu – dotyczy wydłużenia okresu dostarczenia formularza informacyjnego przez kredytobiorcę – Rząd ma stanowisko pozytywne

Agnieszka Wachnicka – nie można zawrzeć umowy przed 14 dniami, ustawa nie reguluje sposobu, w jaki kredytobiorca jeśli chce, może zażądać podpisania umowy wcześniej, ale daje taką możliwość.

 • Poprawka otrzymała rekomendację pozytywną – jednogłośnie.

Poprawka 7 Senatu ma charakter doprecyzowujący – kwoty w formularzu informacyjnym mogą mieć charakter szacunkowy, ministerstwo Finansów za.

 • Poprawka przyjęta jednogłośnie.

Poprawka 8, 10, 11  dotyczy wprowadzenia formy aktu notarialnego – rząd przeciw, notariusz nie jest gwarantem, dla innych umów kredytów hipotecznych wystarczy forma pisemna, to podwyższa koszty

Małgorzata Radziuk – Krajowa Rada Notarialna – konsument jest szczególny, stąd potrzeba aktów.

Poseł Gabriela Masłowska – analogia do przeniesienia praw własności nieruchomości, stąsd akt notarialny będzie zabezpieczeniem.

Głosowanie:

 • za: 10,
 • przeciw: 18,
 • wstrzymało się: 0.

Poprawka 12 Senatu – poprawka o charakterze doprecyzowującym – Rząd za

Biuro Legislacyjne nie zgłaszało zastrzeżeń.

 • Poprawka przyjęta jednomyślnie.

Poprawki 13, 14 Senatu – mają charakter doprecyzowujący – rząd początkowo za, po wyjaśnieniach Rządowego Biura Legislacyjnego przeciw

Biuro Legislacyjne – brak konsekwencji w propozycji senatu stąd może to wprowadzić późniejsze zamieszanie

Głosowanie:

 • za: 10,
 • przeciw: 17,
 • wstrzymujące się: 0.

Przewodnicząca po pracach poinformowała, że wystąpiono o opinię zgodności poprawek Senatu z prawem unijnym, z której wynika, że są one zgodne.

Po blisko 45 minutach prac, wybrano posła sprawozdawcę – Krystynę Skowrońską, która przedstawi sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych na Posiedzeniu Plenarnym Sejmu.

Podsumowując, wyniki prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych: rekomendację pozytywną otrzymały 4 poprawki Senatu o charakterze redakcyjnym lub doprecyzowującym.