Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny w wersji rządowej już po Pierwszym Czytaniu – komentarz II

12.06.2014

W związku z tym, że po Pierwszym Czytaniu Rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym nie milkną skrajne głosy, które jeszcze bardziej starają się ‚zamieszać w głowach’ nie tylko potencjalnych kredytobiorców, ale także osób zainteresowanych tematem odwróconej hipoteki, postanowiliśmy w tym komentarzu skoncentrować się na uporządkowaniu kwestii kluczowych.

 

odwrocona hipoteka problem

Tym samym, chcemy po raz kolejny pomóc Państwu zrozumieć, o co w powstających regulacjach chodzi rządowi bo dostrzegliśmy tu pilną społeczną potrzebę, płynącą także z Sali Sejmowej.

 

Na wstępie chcemy Państwa uspokoić, co do przyszłych kredytów odwrócono-hipotecznych i zaznaczyć, że nie będą one ani fałszywe, ani przesadnie korzystne dla wszystkich posiadaczy mieszkań.

 

Nie mają one też tajemniczych klauzul napisanych mikroskopijnymi literami w umowach bankowych, bo po prostu na razie takich umów w Polsce nie ma.

 

Uściślając. Kredyt, renta dożywotnia, emerytura…

 

Po pierwsze, odwrócony kredyt hipoteczny będzie to usługa bankowa – kredyt, na specjalnych warunkach. W dużym uproszczeniu od zwyczajnych kredytów gotówkowych i hipotecznych będzie różnić się tym, że:

 

 • będzie on w 100% dobrowolny,
 • dostępny bez ograniczeń wiekowych na mocy specjalnej ustawy – o odwróconym kredycie hipotecznym,
 • jego spłata będzie mogła nastąpić po śmierci kredytobiorcy,
 • kredytobiorca przez cały czas trwania umowy pozostanie właścicielem nieruchomości objętej umową,
 • zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość, z której bank rozliczy się ze spadkobiercami, oddając nadwyżkę, jeśli taka będzie,
 • pieniądze uzyskanie z odwróconego kredytu hipotecznego wypłacane w ratach nie będą rentą ani emeryturą w rozumieniu systemu-emerytalno rentowego.

 

Aktualnie prace nad przepisami, które pozwolą bankom oferować odwróconą hipotekę w Polsce trwają w Sejmie.

Po drugie, renta dożywotnia – to  usługa parabankowa, oferowana dla osób starszych dostępna od kilku lat w Polsce przez spółki prawa handlowego. Jej główne zasady działania to:

 • to produkt całkowicie dobrowolny,
 • skierowany do osób powyżej 65 r. ż.,
 • z chwilą podpisania umowy właścicielem nieruchomości staje się podmiot oferujący świadczenie,
 • obecnie na działa na fundamencie kodeksu cywilnego, bez specjalnych zabezpieczeń, w przyszłości będzie regulowany ustawą,
 • możliwe usługi dodatkowe aktywizujące seniorów,
 • nie ma nic wspólnego ze świadczeniami emerytalno rentowymi z ZUS OFE, ani też świadczeniami z Opieki Społecznej.

Nad wprowadzeniem specjalnej ustawy zainicjowanej przez Ministerstwo Gospodarki, zabezpieczającej interesy klientów w/w spółek prace trwają. Na razie nie została sprecyzowana jeszcze konkretna nazwa przedmiotowej ustawy.

Po trzecie, świadczenie emerytalno rentowe to gwarantowane przez państwo świadczenie wypłacane osobom uprawnionym.

 • podstawowe źródło dochodu rencisty / emeryta,
 • regulowane odrębnymi stosownymi ustawami,
 • wypłacane obligatoryjnie z mocy stosownych ustaw przez ZUS lub/i OFE,
 • nie ma nic wspólnego z odwróconym kredytem hipotecznym (odwróconą hipoteką), ani też ze świadczeniami na prawach dożywocia – przykładowo z rentą dożywotnią.

Mamy nadzieje, że to podsumowanie rozwiąże problem mylenia pojęć związanych z wprowadzeniem na polski rynek odwróconej hipoteki, a jeśli nie rozwiąże to może przynajmniej znacząco go zminimalizuje.

 

Więcej pojęć i definicji znajdą Państwo w naszym autorskim mini-słowniku dedykowanym przede wszystkim kredytobiorcom ZROZUMIEĆ ODWRÓCONĄ HIPOTEKĘ.