Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny w wersji rządowej już po Pierwszym Czytaniu – komentarz I

06.06.2014

Właśnie zakończyło się I Czytanie Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w jego wersji rządowej. Przedstawiamy nasz gorący jeszcze komentarz do tego ważnego wydarzenia – mini sprawozdanie.

 

Po perturbacjach i zmianach Porządku obrad, Rządowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym ostatecznie został przedstawiony dziś jako 19 punkt Porządku dziennego.

 

 Jednolite stanowisko

 

Odwrocona hipoteka sejmNa wstępie, uzasadnieniem interesującego nas projektu zajął się  Wojciech Kowalczyk z Rządowego Centrum Legislacyjnego. Potem głos zabrali kolejno:

1. Krystyna Skowrońska PO, która pozytywnie odniosła się do projektu nazywając go bardzo dobrym, ubolewała nad brakiem regulacji odnośnie rent dożywotnich, zwróciła też uwagę na konieczność obiektywnej wyceny nieruchomości przez banki.

2. Gabriela Masłowska PiS stwierdziła, że projektowana ustawa wymaga zastanowienia się nad sytuacją ludzi, popiera idee, jednak zaznaczyła, że praca w komisjach sejmowych powinna nadal trwać, by uszczelnić przepisy na przykład w zakresie odsetek, zwiększenia kar dla banków, etc.

3. Anna Bańkowska SLD popierając projekt rządowy podkreśliła, że jest to projekt spóźniony, projekt zbędny (bo już jest projekt poselski SLD, który 14 miesięcy czekał na projekt rządowy), wreszcie projekt połowiczny bo nie rozwiązuje problemu rent dożywotnich. Oba projekty – rządowy i poselski,  są tożsame w intencjach, treściach i zapisach. Jej zdaniem, choć propozycja regulująca instytucję wprowadzenia na rynek odwróconego kredytu hipotecznego jest zbieżna, z tym poselskim, to prace w komisjach powinny odbywać się nad tymi dwoma projektami, by nie zatracić ich mocy sprawczej.

4. Wincenty Elsner TR popierając projekt, ubolewał: „szkoda że tak długo to trwało”. Wskazał potrzebę uporządkowania przepisów związanych z odwróconym kredytem hipotecznym, zaznaczając, że trzeba pochylić się też nad rentami dożywotnimi.

5. Mieczysław Kasprzak PSL również poparł projekt „choć jest trudny bo dotyczy majątku ludzi”, ocenił go jednocześnie jako bardzo potrzebny. Dodał, że powinien on być jasno doprecyzowany i kontrolować banki, by nie dochodziło do nadużyć związanych z wykorzystywaniem szczególnej grupy beneficjentów – ludzi starszych, zwykle niezbyt dobrze zorientowanych w procedurach.

6. Andrzej Romanek SP popierając inicjatywę rządu, wskazał powszechność tego typu zjawiska – nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też w wymiarze społecznym w kontekście ubożenia społeczeństwa. Podkreślił, że trzeba zwrócić uwagę danie na możliwości zakwestionowania wyceny nieruchomości przez beneficjenta jako ważny element umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

 Odwrócona hipoteka – konstruktywna debata

Potem miała miejsce konstruktywna debata, w czasie której padło kilkanaście bardzo ciekawych pytań. Zadawali je przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, koncentrując się na mniej lub bardziej szczegółowych elementach poszczególnych treści proponowanych przepisów oraz na zabezpieczeniu interesów przyszłych beneficjentów odwróconej hipoteki – ludzi starszych.

Dzięki nim można było zobaczyć, że jest spore zainteresowanie Posłów tematem zawartym w Projekcie, ale znów świadomość pozostawia wiele do życzenia. Odwrócony kredyt hipoteczny nawet przez Parlamentarzystów był w ich wypowiedziach bowiem nagminnie utożsamiany z rentami dożywotnimi.

Projekt rządowy prosto do Komisji Finansów Publicznych

 

Po wystąpieniu Wojciecha Kowalczyka, który skrupulatnie odpowiadał na zadawane przez Posłów pytania, Marszałek Sejmu zaproponowała skierowanie Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w wersji rządowej do Komisji Finansów Publicznych, co spotkało się z jednogłośną aprobatą Sejmu.

Tak więc, już wiemy, co odwróconą hipotekę czeka w najbliższej przyszłości. O efektach prac w/w Komisji Finansów Publicznych będziemy Państwa informować.