Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Baza wiedzy

Odwrócona hipoteka, odwrotna hipoteka, czy odwrócony kredyt hipoteczny to jedno i to samo pojęcie oznaczające w Polsce nową, gwarantowaną ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym mającą wkrótce wejść w życie usługą finansową, oferowaną na początek przez banki, potem w planach także przez ubezpieczycieli.

 

…więcej

Jak już sama nazwa wskazuje tzw. odwrócona hipoteka to kredyt „działający” dokładnie odwrotnie niż tradycyjny kredyt hipoteczny (popularnie zwany hipoteką). Zgodnie z Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 23.10.2014r. obowiązującą w Polsce, jego spłata zaczynie się dopiero w momencie śmierci kredytobiorcy.

 

…więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny zgodnie z treścią Ustawy dotyczącej właśnie tego kredytu jest instrumentem finansowym adresowanym do ściśle określonej grupy odbiorców, a mianowicie do właścicieli (lub współwłaścicieli) nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy prawa do wieczystego użytkowania gruntu), bez względu na wiek (najkorzystniejszy dla tych, którzy ukończyli co najmniej 62 lata).

 

…więcej

Polska odwrócona hipoteka w swoich ustawowych założeniach (data obowiązywania od 15 grudnia 2014r) to ogromna szansa dla właścicieli nieruchomości na poprawienie swojej sytuacji majątkowej bez dodatkowych nakładów i ryzyka. Nie bez znaczenia jest, że kredytodawcy będą już wkrótce oferować ten nowy instrument finansowy: bez względu na wiek, na status społeczny, majątkowy, płeć, dochody, czy zdolność kredytową kredytobiorcy.

 

…więcej

W tej części naszych analiz zajmiemy się szeroko rozumianym problemem przestrzeni życiowej i miejsca zamieszkania osób starszych. Wbrew pozorom stanowi to kwestię fundamentalną związaną z zaspokojeniem podstawowych potrzeb psychologicznych – akceptacji i bezpieczeństwa, ważnych dla nas niezależnie od wieku, ale dla seniorów zwłaszcza.

 

…więcej

Ta część analizy długofalowej polityki senioralnej na najbliższe lata zostanie ponownie poświęcona problemom i wyzwaniom związanym z aktywizacją zawodową osób starszych w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego, ale w nieco innym ujęciu. …więcej

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy cykl analizy tematu „Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020”. Część I dotyczyć będzie kwestii wpływu odwróconej hipoteki na kwestie zdrowia i samodzielności seniorów.

…więcej

Pierwsza część cyklu analizy tematu „Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020” dotyczyła zdrowia i samodzielności seniorów w Polsce w kontekście odwróconej hipoteki. Kolejna będzie odnosić się do szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów. …więcej

Dziś elementem analizy długofalowej polityki senioralnej będzie aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych oczywiście w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego. Wbrew pozorom nie jest to kwestia marginalna, ale bardzo istotna dla funkcjonowania polskich seniorów. …więcej

Odwrócona hipoteka i silver economy w kontekście polskiej polityki senioralnej 2014-2020 to niezwykle ważny temat, ponieważ pokazuje miejsce i siłę seniorów w gospodarce. …więcej