Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Ubezpieczyciele też zaoferują odwróconą hipotekę

01.12.2010

Z informacji zdobytych przez „Parkiet” wynika, że zgodnie z założeniami ustawodawcy odwrócony kredyt hipoteczny będą oferować nie tylko banki, ale i firmy ubezpieczeniowe.

ratunek1

 

Właśnie zakończył się proces uzgodnieniowy projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, powstałego w Ministerstwie Finansów. W obecnym kształcie ogranicza on krąg podmiotów mogących sprzedawać tego rodzaju produkt wyłącznie do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Na początku października Polska Izba Ubezpieczeń i inne instytucje zgłosiły 184 uwagi do projektu. Zawarty w nich był także postulat Polskiej Izby Ubezpieczeń przy poparciu Komisji Nadzoru Finansowego i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, by rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do oferowania „odwróconej hipoteki” o towarzystwa ubezpieczeniowe. Został on jednak uwzględniony tylko częściowo.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że proponowanie szczególnych rozwiązań dla ubezpieczycieli w ramach omawianego projektu na tym etapie nie jest wskazane, ponieważ spowodowałoby oto znaczne późnienie we wdrożeniu całego projektu.

Zdaniem Marcina Tarczyńskiego, analityka Polskiej Izby Ubezpieczeń, pomimo takiego ustalenia, prace nad niezbędnymi regulacjami zostaną podjęte, by umożliwić Ubezpieczycielom oferowanie odwróconej hipoteki równolegle z bankami.

 

Na dzień dzisiejszy w Polsce produkt podobny do odwróconego kredytu hipotecznego opisanego w powstałym projekcie ustawy oferują dwie spółki: Fundusz Hipoteczny Dom i Centralny Fundusz Hipoteczny. Wiadomo, że wprowadzeniem do oferty tego rodzaju usługi zainteresowane jest giełdowe TU Europa.

Według szacunków Ministerstwa Finansów rynek odwróconej hipoteki w naszym kraju nie będzie aż tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych, czy innych krajach Europy, jednak wprowadzenie tego instrumentu finansowego w dzisiejszej dobie wydaje się nieodzowne.