Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Stanowisko „Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego”

12.07.2011

 

W związku z coraz bardziej ożywioną dyskusją i zaawansowanymi pracami ustawodawcy nad odwróconym kredytem hipotecznym 29.06.2011 swoje stanowisko w sprawie zajęła również „Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego”.

 

 

ochronaPrzedstawiła ona obecnemu Ministrowi Finansów Janowi Rostowskiemu obszerny dokument z prac grup roboczych poświęconych odwróconej hipotece, a ściślej założeniom do projektu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 26.04.2011.

 

Głównym celem tych prac było przeanalizowanie rządowego projektu i ocena pod kątem bezpieczeństwa zarówno dla polskich kredytodawców, jak i kredytobiorców.

 

„Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego” zwróciła uwagę między innymi na potrzebę uregulowania kwestii dotyczących świadczeń socjalnych, których w projekcie zabrakło. Obszerne wnioski zawarte w 11-stronicowym dokumencie, mogą posłużyć Ministrowi jako pomoc w pracy nad ustawą.

 

Pełny tekst dokumentu można przeczytać tutaj.