Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym został przyjęty

24.07.2014

Przed kilkoma minutami zakończyło się, wznowione dziś, wczorajsze posiedzenie, przedmiotem którego była treść poszczególnych artykułów Rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk 2392).

 

odwrócona hipoteka jest consensusBardzo skrupulatnie pochylano się nad każdym z zapisów Artykułów przyszłej ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym po to, by nie wracać po raz kolejny do wątpliwości podczas dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych i jak najbardziej usprawnić dalsze procedowanie.

 

Wprowadzono niezbędne poprawki językowe i kilka ważnych poprawek merytorycznych, z zaznaczeniem, że nie są one ostateczne.

 

Najistotniejsze dla przyszłych beneficjentów zmiany to: wykreślenie zapisu precyzującego walutę, w jakiej udzielany byłby odwrócony kredyt hipoteczny, skrócenie terminu wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą z 3 miesięcy do miesiąca oraz sprecyzowanie, że ogłoszenie w prasie informujące o śmierci kredytobiorcy zamieszczane byłoby na wcześniejszy wniosek kredytobiorcy a nie obligatoryjnie przez bank.

 

Po prawie dwugodzinnych obradach Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym został przyjęty i będzie dalej procedowany.

 

Trzeba podkreślić, że mimo burzliwego początku, prace przebiegały wyjątkowo sprawnie. W ich toku padło wiele ciekawych i ważnych sugestii, które zostaną uwzględnione w późniejszym czasie.