Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Pierwsze sprawozdanie po konferencji UOKiK

24.10.2013

Kilkanaście minut temu zakończyła się prawie 3 godzinna zorganizowana przez Gazetę Wyborczą i UOKiK rekomendowana także za naszym pośrednictwem,  Konferencja pod tytułem Odwrócona hipoteka- szansa na spokojną jesień życia?. Oto nasze sprawozdanie w telegraficznym skrócie.

 

Odwrócona hipoteka, dożywocie pod czujnym okiem ekspertów

 

konferencja uokik odwrocona hipotekaModeratorem spotkania był Marek Wielgo z Gazety Wyborczej, a bezpośrednim inicjatorem tego ważnego głosu w dyskusji o zabezpieczenie interesów seniorów – UOKiK, którego to najnowszy 150 stronicowy raport dotyczący rent dożywotnich ukazał się jakiś czas temu, a który to był inspiracją do rozmowy o aktualnej sytuacji seniorów po pozytywnej decyzji Komitetu Rady Ministrów i przyjęciu odrębnych Projektów założeń dla odwróconego kredytu hipotecznego oraz renty dożywotniej.

 

Całe spotkanie obejmowało  dwa starannie zaplanowane panele. W pierwszym podjęto następujące tematy główne:

 

  • Raport UOKiK tu najważniejsze wnioski omówiła dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Jaka jest faktyczna sytuacja społeczno-ekonomiczna współczesnego seniora i jak przekłada się ona na popyt na tego typu produkty finansowe? tu swoje trafne refleksje przedstawił dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
  • Projekt założeń ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i rencie dożywotniej – aktualny stan prac legislacyjnych oraz główne założenia omówili: Agnieszka Wachnicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego z Ministerstwa Finansów w zakresie Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz Grzegorz Lang, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych reprezentujący Ministerstwo Gospodarki – w zakresie proponowanych regulacji odnośnie rent dożywotnich.

 

 

Po tych wyjaśnieniach, padło pytanie o przepisy przejściowe i stosunek do nich poszczególnych obecnych na sali przedstawicieli spółek aktualnie oferujących renty dożywotnie. Odpowiedzi na owo pytanie pokazały (obok próby reklamy), że podmioty te pochwalają podjęte obecnie inicjatywy ustawodawcze, a do przepisów przejściowych jeśli już się nie dostosowały, to zrobią to w przyszłości. Co przerodziło się w krótką dyskusję.

 

Niezbędna wiedza praktyczna – trudne wątki dożywocia i szczegóły kredytu odwróconego

 

Druga część konferencji zawierała w sobie cały szereg wątków bardziej praktycznych, z ukłonem w stronę ludzi. Była mowa m.in. o tym, jakie powinny być regulacje ustawowe, żeby w dostateczny sposób chronić beneficjentów zarówno odwróconego kredytu hipotecznego, jak i rent dożywotnich, jakie produkty teraz są oferowane i jakie realne ryzyko niesie za sobą brak rygorów bezpieczeństwa na rynku umów świadczeń dożywotnich w polskich warunkach dla przeciętnego seniora. Nie zabrakło też tematu wysokości świadczeń proponowanych przez spółki i prognozowanej realnej wysokości odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Ta część debaty została pomyślana w taki sposób, że prelegenci: Elżbieta Kołodziej, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK we Wrocławiu, Magdalena Zienkiewicz, Radca Prawny, Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Andrzej Maciążek, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Paweł Sawicki, Dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego mieli możliwość wypowiadania się na sugerowane przez Moderatora konferencji w/w tematy z szansą na odnoszenia się do stanowisk przedmówców.

 

 

Nasz ważny głos – ku bezpieczeństwu przyszłych beneficjentów

 

 

W późniejszej, krótkiej dyskusji nie zabrakło też naszego głosu, w którym jednoznacznie opowiedzieliśmy się za maksymalnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla beneficjentów, wypracowanymi przez banki,  jakie może dać tylko nadzór KNF, stawiając na realne, ale 100% pewne kwoty, jakie beneficjent może w dzisiejszej dobie otrzymać zważywszy na aktualne prawa rynku.

 

Nie zabrakło też refleksji i obiecujących prognoz co do rodzącego się u nas dopiero rynku świadczeń wspomagających osoby starsze. W zakończeniu  dokonano ważnego podsumowania z akcentem na bezpieczeństwo seniorów chcących aktualnie skorzystać z ofert spółek prywatnych. Konkluzja była taka, iż bezpieczniej będzie poczekać na regulacje ustawowe odwróconego kredytu hipotecznego oraz renty dożywotniej i wtedy wybrać stosowną opcję, a jeśli już jest taka natychmiastowa konieczność decydowania się na rentę dożywotnią, posłużyć się m.in. wnioskami z Raportu UOKiK, by nie paść ofiarą nadużycia.