Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Pierwsze refleksje po obradach Komisji Senackiej – odwrócona hipoteka w punkcie wyjścia

18.12.2012

Właśnie zakończyły się trwające prawie 2 godziny, burzliwe obrady senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która w swoim programie miała m.in. punkt dotyczący potrzeb regulacji odwróconego kredytu hipotecznego i rent dożywotnich. Temat ten okazał się przewodnim.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny potrzebuje autonomii

 

 

punkt wyjścia odwrócony kredyt hipotecznySwoje stanowisko w tej kwestii zaprezentowali m.in: Prezes ZBP K. Pietraszkiewicz, przedstawiciel Ministerstwa Finansów W. Piłat, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki J. Bartyński, z ramienia KNF W. Kwaśniak, Z UOKiK M. Stec-Nowak oraz senatorowie Sepioł i Cioch.

 

Na uwagę zasługuje tu nieugięte stanowisko prezesa ZBP oraz przedstawiciela MF, że połączenie regulacji odwróconego kredytu hipotecznego z regulacjami dotyczącymi rent dożywotnich jest błędem, ponieważ te 2 instrumenty różnią się nawet pod względem merytorycznym.

 

Propozycja MF – Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zdaniem W. Piłata „jest propozycją dojrzałą i bezpieczną”, a łączenie jej z regulacjami dotyczącymi rent dożywotnich jest ryzykowne a w konsekwencji niosłoby też brak zaufania klientów do banków oferujących także inne produkty finansowe.

 

 

Ministerstwo Gospodarki spokojne inni mniej

 

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki natomiast, uzupełnienie odnośnie regulacji rent dożywotnich przedstawione w lutym tego wymaga jedynie kosmetycznych uzgodnień (co do formy i instytucji nadzoru, wymogów kapitałowych). Jacek Bartyński nade wszystko próbował udowodnić, że prace są na finalnym etapie i nie ma potrzeby angażowania Komisji Senackiej. Z tym, że są to drobne kwestie i nie ma potrzeby dalszych prac nie zgodzili się jednak prawie wszyscy uczestnicy posiedzenia.

 

Przedstawicielka UOKiK Monika Stec -Nowak podnosząc kwestie dotyczącą odwróconej hipoteki i renty dożywotniej podkreśliła, że to pierwotne założenia MF są rzetelne poparte wnikliwa analizą korespondującą z analizą tematu przeprowadzoną przez Komisję Senacką i nie ulega wątpliwości, że ze względu na dobro społeczne regulacje powinny być ustanowione jak najszybciej.

 

Ciekawy wątek podjął  zastępca Przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak konkludując, że istotnie systemowo różni się z MG a rentowe świadczenia mają bardziej naturę ubezpieczeniową niż kredytową. Podkreślił, że aby taki instrument mógł być nadzorowany przez KNF musi spełniać warunki minimalne (a w tym kształcie nie spełnia) i” jeśli Ministerstwo Gospodarki mówi, żeby dopuścić je do funkcjonowania to, nich samo nadzoruje a nie zrzuca na inne instytucje”.

 

Senator Cioch również przychylił się do stanowiska KNF i ZBP twierdząc, że renty dożywotnie i firmy je oferujące „żyją swoim życiem” – określając je jako „ambergoldziki”. Jego zdaniem  starsi ludzie mają mało krytyczny stosunek do takich ofert, którymi powinny się zajmować firmy ubezpieczeniowe na zasadzie III filaru.

 

Senator Sepioł podkreślił, że są to raczej obszary polityki socjalnej i dziwnie dyskusja skoncentrowała się na rentach dożywotnich i odwróconym kredycie hipotecznym choć nie ma jeszcze projektu ani jednego ani drugiego. Uznał, że bez niego „jesteśmy w punkcie wyjścia” a hipoteka odwrócona wymaga dyskusji i prac w odrębnym trybie.

 

Z takim zdaniem zgodził się Przewodniczący Komisji i zapowiedział dalsze dyskusje.