Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny w służbie silver economy

05.03.2014

Na ostatniej ważnej Konferencji zorganizowanej przez UOKiK i GW poświęconej odwróconej hipotece, o której już bardzo dużo pisaliśmy na naszych łamach, został zasygnalizowany jeszcze jeden ważny element związany z wprowadzeniem do nas tej nowej kredytowej opcji finansowej – budowanie polskiej silver economy. Ponieważ jest takie zapotrzebowanie społeczne, zwracamy uwagę na ten problem.

 

 

Odwrócony kredyt hipoteczny pomoże zaktywizować

 

odwrocona hipoteka stosunki rodzinneOdwrócony kredyt hipoteczny może być i będzie po jego wprowadzeniu na polski rynek finansowy istotnym elementem aktywizacji seniorów, wpisujący się w politykę pomocy grupie wiekowej 65+. Dopóki nie powstanie specjalna ustawa dotycząca osób niesamodzielnych, o której też była mowa na wspomnianej Konferencji, może być on wielką szansą na pomoc ludziom starszym w funkcjonowaniu w naszych warunkach społeczno- ekonomicznych.

 

Odwrócona hipoteka, wbrew poglądom niektórych, także pozwoli z socjologicznego punktu widzenia zweryfikować relacje rodzinne panujące w naszych polskich rodzinach i je w znaczny sposób umocnić.

 

Naszym zdaniem, już teraz choć Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jeszcze nie ma – strach przed utratą ważnej części spadku, może powodować i powoduje większe w pozytywnym tego słowa znaczeniu zainteresowanie młodszych pokoleń osobami w wieku senioralnym i zwrócenie uwagi na ich potrzeby.

 

Odwrócona hipoteka i silver economy mają potencjał

 

Tam, gdzie relacje między członkami rodzin są mocne, zdrowe i pozytywne odwrócony kredyt hipoteczny też będzie mógł pomóc. Wspólna decyzja o zaciągnięciu takiego kredytu będzie mogła dać młodym szansę pomocy seniorom, kiedy nie będą w stanie pomóc im osobiście w comiesięcznym wspomaganiu na różne wydatki.

 

Niewykluczone też, że odwrócona hipoteka pozwoli wielu rodzinom na rozpoczęcie rodzinnego biznesu, na które bez wsparcia finansowego niewymagającego badania zdolności kredytowej i niemal natychmiastowej konieczności spłaty rat nie mogliby sobie pozwolić.

 

Silver economy to w Polsce jeszcze mało znana strategia pomocy osobom starszym,  w którą wpisuje się wiele działań aktywizujących osoby w wieku senioralnym na różnych etapach ich życia. Temat bardzo ważny i aktualny zwłaszcza w dobie starzenia się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego, stąd czekając na Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, zwracamy dziś na niego baczniejszą uwagę.