Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny to nie renta dożywotnia

18.07.2011

 

Z rozmowy Wojciecha Boczonia (www.bankier.pl) z mec. Małgorzatą Chruściel z kancelarii CMS Camero McKenna 3 lipca 2011 jednoznacznie można stwierdzić, że nie należy utożsamiać odwróconego kredytu hipotecznego z rentą dożywotnią proponowaną przez spółki prywatne.

 

wiedzaJak słusznie zauważyła Pani Mecenas, dożywotnia renta jest nazywania w nomenklaturze anglosaskiej equity release, czyli niejako uwolnienie wartości majątku. Nie jest to typowy kredyt hipoteczny.

 

Odwrócona hipoteka natomiast to reverse mortgage – i prace nad wprowadzeniem tego instrumentu finansowego nadal trwają między innymi w Ministerstwie Finansów.

 

Poniżej tabela obrazująca najistotniejsze różnice między odwróconym kredytem hipotecznym, a pozornie łudząco podobnymi propozycjami spółek prywatnych – renty dożywotniej.

 

Odwrócona hipoteka Dożywotnia renta
Rodzaj instytucji finansującej Bank (w przyszłości ubezpieczyciele) Spółka prywatna
Kształt umowy Ujednolicony w ramach ustawy Zależnie od spółki
Minimalny wiek beneficjenta 62 lata 65 lat
Miejsce zamieszkania beneficjenta Nieruchomość objęta umową z przerwami nie dłuższymi niż rok Nie określa się
Status beneficjenta Właściciel nieruchomości Użytkownik lokalu z prawem do zamieszkania
Gwarancje rządowe

 

tak

nie
Możliwość sprzedania mieszkania z lokatorem

 

nie

tak
Możliwość wynajęcia nieruchomości

 

nie

tak
Obowiązek umożliwienia spadkobiercom przejęcia nieruchomości po śmierci beneficjenta

 

tak nie
Możliwość wypłaty niewykorzystanej kwoty spadkobiercom

 

tak

nie

Możliwość udziału beneficjenta w zyskach z nieruchomości w trakcie trwania umowy tak nie
Opodatkowanie wypłat nie

tak

Wycena nieruchomości przez niezależnych specjalistów tak nie
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości nie tak
Możliwość rekapitalizacji kwoty świadczenia tak nie
Możliwość przedterminowej spłaty zobowiązań tak nie
Możliwość otwarcia linii kredytowej jako opcja wypłaty kwoty kredytu tak

nie

Możliwość ustanowienia pełnomocnika do pomocy w realizacji umowy

 

tak

nie
Pakiety usług dodatkowych

 

nie Zależnie od instytucji finansującej

 

Możliwość ustalenia określonego czasookresu na wypłatę rat

 

tak

nie

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Założeń do projektu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 26.04.2011r.