Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny a Program Senior+

21.09.2018

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej są seniorzy, o których startujący w niej kandydaci niemal się biją. Jakie w tym miejsce mógłby mieć odwrócony kredyt hipoteczny? Co z programem Senior + w kontekście odwróconej hipoteki?

 

 

Seniorzy są obecnie bardzo istotną, ale niedocenianą grupą wyborców, którym w kampanii zwykle kandydaci obiecują wsparcie. Z wykonaniem jednak już bywa rożnie.

 

Obecny rząd wdrożył tak zwany Program Senior +, który ma na celu  zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

 

Chce to zrealizować  poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach już istniejących.

 

Każda forma wsparcia osób po 65 roku życia jest potrzebna niemniej jednak osoby starsze chciałyby móc same zadbać o siebie i mieć poczucie współdecydowania o tym, co będą w życiu robić.

 

Takie odczucie z pewnością dałaby im możliwość skorzystania z odwróconego kredytu hipotecznego, który mogliby przeznaczyć na dowolny cel.

 

Niestety na razie ta szczególna forma auto wsparcia osób posiadających mieszkanie bądź nieruchomość nie jest w Polsce dostępna w praktyce choć przepisy pozwalają na skorzystanie z tej opcji od lat.

 

Może zbliżające się wybory są dobrym momentem na przyjrzenie się niewykorzystanym możliwościom wsparcia osób starszych właśnie w postaci dania możliwości skorzystania z odwróconej hipoteki oferowanej przez banki lub jak było to w późniejszych planach przez ubezpieczycieli.

 

Na pewno nie pogorszyłoby to a polepszyło sytuację seniorów w Polsce, którzy jednocześnie mieliby szansę na wyciągnięcie kapitału z posiadanych nieruchomości przy jednoczesnym pozostawaniu ich właścicielem tak, jak ich koledzy na zachodzie czy w USA.