Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka tuż po dzisiejszym posiedzeniu KPB

28.08.2014

Właśnie zakończyło się ważne dla odwróconego kredytu hipotecznego posiedzenie Komisji Finansów Publicznych zapowiadane przez nas już jakieś czas temu. Rozpatrzono na nim sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym i poselskim projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2392 i 1442). Całość referował zebranym przewodniczący podkomisji poseł Wiesław Janczyk.

 

odwrócona hipoteka - najlepsze rozwiązanieStwierdził on, między innymi, że w tej nowej materii jaką jest odwrócona hipoteka jest potrzebny projekt rządowy. Z uwagi na dużą potrzebę społeczną, w Podkomisji pracowano nad tym trudnym obszarem bez zbędnej zwłoki. Co prawda jest on dziś w jakimś sensie uregulowany kodeksem cywilnym i obecnie funkcjonuje, ale jest niebezpieczny.

 

Proponowana Ustawa (jeśli zostanie przyjęta) będzie chronić od zasadniczego ryzyka między innymi od – przeniesienia własności w dniu zawarcia umowy – poprzez wypłatę kredytu zabezpieczonego hipoteką, osoby będą miały czas 7 dni na przemyślenie relacji z kredytodawcą.

 

Jeśli Polska przyjmie ten dokument, będzie w awangardzie państw, które ustawowo uregulowały ten obszar. Ucywilizuje ona wszystkie relacje osób i podmiotów gospodarczych związanych z tego typu transakcjami.

 

Podczas prac pojawiły się kwestie: równoległego procedowanie dokumentu Projektu ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, brak wątku ubezpieczeń i to, że ubezpieczenie każdego ryzyka jest kosztowne. Jak podkreślił poseł Janczuk brak ich nie powodować na dziś hamulca do dalszego procedowania tego dokumentu.

 

Przez podkomisję zostały przepracowane najlepsze rozwiązania proponowane w 2 dokumentach – wersji poselskiej i rządowej Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

W toku prac, przed głosowaniami, kilka pytań zadała poseł Mucha. Związane one były z następującymi kwestiami:

  • Procedowany projekt reguluje odwróconą hipotekę, a wariant sprzedażowy nie, w związku z tym, w jaki sposób wpłynie ona na drugi obszar, którego teraz nie regulujemy?

 

Zarówno poseł Skowrońska jak i Minister Tarnowska były zgodne, iż projekt powstaje w ministerstwie gospodarki, był on szeroko dyskutowany; poza tym te 2 produkty są osobne, różne i nie widzimy zagrożenia, że jeden produkt wyeliminuje drugi z rynku.

  • Co w sytuacji odrzucenia spadku?
  • Czy nie konieczne jest doprecyzowanie przepisów odnośnie monitorowania wartości mieszkania?

 

Odpowiedzi na te pytania udzieliła Agnieszka Wachnicka stwierdzając, że  w przypadku problemów z przejęciem spadku, przewidziana jest instytucja kuratora, a monitorowanie wartości nieruchomości jest to kwestia uzależniona od rodzaju nieruchomości i one będą zawarte w umowie.

  • Kto poinformuje o śmierci kredytobiorcy?

 

Kwestię tą wyjaśniła poseł Tarnowska – odpowiedź znajduje się w art. 24 na stronie internetowej zamieści je bank; bank o śmierci kredytobiorcy poinformuje osoba wskazana w umowie do kontaktu przez bank – zgodnie z zapisem Art. 10 ust. 2.

 

W toku prac rozpatrzono zgłoszone poprawki Przewodniczącej (do Art. 3) oraz ZBP (do Art.20, 27,30), a także poseł Bubuli (do Art. 8, 10).

 

W wersji przedłożenia sprawozdania  Tytuły rozdziałów i treści następujących artykułów zostały przyjęte jednomyślnie, a mianowicie Art.  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Nie obyło się bez poprawek

Poprawki do:

 

Art. 3. zgłoszona przez poseł Skowrońską otrzymała pozytywne opinie rządu oraz Biura Legislacyjnego – przyjęta,

 

Art. 20, 27, 30 uwagi przedstawił ZBP Norbert Jeziorowicz:

  • art. 20 uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Finansów, po sugestii Biura Legislacyjnego otrzymała ona formę – art. 20a;
  • art. 27 rząd był tu ostrożniejszy, stwierdzając, że wskazane dalsze analizy – ostatecznie została ona przeznaczona do analizy na II czytaniu w Sejmie;
  • art. 30 jest niejako konsekwencją poprawki 27 – do analizy w II czytaniu.

 

Art. 8, 10 zgłosiła poseł Bubula – zostały one odrzucone z intencją zwrócenia uwagi na podniesione kwestie w II czytaniu.

 

Art. 36 – rząd zaopiniował pozytywnie, biuro legislacyjne bez uwag.

 

W toku prac padły też pytania posła Święcickiego oraz prof. Rzyżyńskiego, które zostały wyjaśnione między innymi w Art. 7 ust 1 Projektu.

 

Tytuł przyszłej ustawy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ostatecznie całość Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym została przyjęta wynikiem 19 głosów za, przy 7 wstrzymujących się.

 

Ustalono ponadto, że Posłem sprawozdawcą tego Projektu w Sejmie będzie poseł Krystyna Skowrońska jako osoba upoważniona do przedstawienia Sprawozdanie prac Komisji Finansów Publicznych.

 

Stanowisko odnośnie zgodności przyjętego tekstu z przepisami Unii Europejskiej ma być wyrażone do 2 września w opinii MSZ o zgodności projektu z Prawem UE.

 

Poseł Mucha na zakończenie wniosła o uzyskanie informacji  od ZBP jak będzie informowany kredytobiorca, o śmierci kredytodawcy, jak wyglądać będzie nadwyżka ze sprzedaży mieszkania względem cen wynikających z operatu, co się z nią stanie. Pisemna odpowiedź ma być udzielona przez ZBP do 2 września.