Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka, przedsiębiorcy i pandemia

28.01.2021

Jakiś czas temu zapowiadana była analiza sytuacji w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego, przedsiębiorców i pandemii. Dzisiaj przyszedł czas na jej efekty.

 

odwrócona hipoteka w pandemiiSytuacja przedsiębiorców w czasie koronawirusa ze zrozumiałych przyczyn nie jest satysfakcjonująca ani z perspektywy nich samych ani też odbiorców ich usług i to niezależnie od branży.

 

Dzieje się tak dlatego, że nawet jeśli jakieś gałęzie gospodarki notują obecnie wzrosty, ogólne zahamowanie innych branż w efekcie nie pozwala także im na wykorzystanie pełnego potencjału. Według zasady, że ten, który stoi w rezultacie się cofa.

 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, wychodzi się z założenia, że te większe nawet w tak trudnym czasie radzą sobie lepiej niż mniejsze i średnie, stąd wprowadzone różnego typu programy wsparcia i tarcze pomocowe dedykowane przede wszystkim im. To jest pomoc, ale nie zawsze wystarczająca.

 

I tu śmiało można by uzupełnić powstałą lukę odwróconym kredytem hipotecznym, gdyby taki w Polsce był dostępny.

 

Z bardzo prostych około ekonomicznych powodów, a mianowicie:

 

  • Zgodnie z ustawą, do decyzji o przyznaniu odwróconego kredytu hipotecznego byłaby brana tylko wartość i stan prawny (w znaczeniu własności) obejmowanej umową kredytową nieruchomości, bez sięgania do aktualnej zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy jako takiej.
  • Odwrócony kredyt hipoteczny zgodnie z w/w przepisami można by wykorzystać na dowolny cel, bez konieczności uzyskania zgody banku na przeznaczenie pieniędzy na działalność gospodarczą.
  • Pieniądze uzyskane z polskiej odwróconej hipoteki można by odebrać w ratach lub jednorazowo zależy od potrzeb indywidualnych wynikających z indywidualnej specyfiki prowadzenia działalności.
  • Mimo, że kredytodawca stałby się właścicielem nieruchomości, na którą opiewałaby umowa kredytowa, kredytobiorca byłby zabezpieczony w ten sposób, że do śmierci mógłby mieszkać w objętej umową nieruchomości, bez ryzyka egzekucji komorniczej w razie ewentualnych ponownych problemów finansowych.
  • Odwróconą hipotekę w razie poprawy warunków finansowych można by było spłacić w dowolnym momencie.

 

Powrót do normalności, to znaczy do stanu sprzed pandemii także w kwestii działania zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców,  jest uzależniony od wielu czynników, które w ogromnej części są nie do przewidzenia i nie do oszacowania, na sposób pewny. Można jedynie posługiwać się pewnymi prognozami zakładającymi przedział czasowy etapów powrotu.

 

Zastrzyk gotówki z odwróconego kredytu hipotecznego dawałby im większą szansę na przetrwanie tego trudnego okresu, nawet z możliwością na rozbudowę czy rozwój by po epidemii wystartować do działania z większą siłą.