Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka oficjalnie przeszła kolejny etap

02.09.2014

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, jest już oficjalne stanowisko – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym – druki 1442 i 2392 z wnioskiem o uchwalenie załączonej do niego treści projektu ustawy (druk 2700) przez Sejm RP.

 

odwrócona hipoteka do drugiego czytania Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Sprawozdawcą Projektu przed Wysoką Izbą będzie Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska.

 

 

Treść najnowszego Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, które miejmy nadzieję niebawem będzie przedmiotem II czytania w Sejmie, znajdą Państwo w Dziale Odwrócona hipoteka dokumenty.

 

 

Przy tej okazji przypomnijmy w telegraficznym skrócie jak kształtował się obecny Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym od momentu trafienia do Laski Marszałkowskiej.

 

  • 2 kwietnia 2013 roku do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442),
  • 11 czerwca 2013 roku w/w Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu,
  • 11 lipca 2013 na 45 posiedzeniu Sejmu odbyło się jego I czytanie, na którym został skierowany do Komisji Finansów Publicznych,
  • 29 października 2013 roku do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392),
  • 20 maja 2014 roku skierowano go na I czytanie,
  • 6 czerwca 2014 roku projekt Rządowy trafił na I czytanie w Sejmie, skąd został skierowany do Komisji Finansów Publicznych,
  • 24 czerwca 2014 roku oba Projekty z Komisji Finansów Publicznych trafiły do Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych, gdzie zdecydowano o łącznym ich procedowaniu,
  • 24 lipca 2014 roku było gotowe już sprawozdanie Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych – sprawozdawca poseł Wiesław Janczuk,
  • 28 sierpnia 2014 roku wypracowano sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2700) – sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska.