Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka filarem polityki senioralnej

18.09.2013

W dniach 16-17 września 2013r. w Chorzowie, w Parku Śląskim, odbył się II Kongres „Obywatel Senior”, podczas którego zajmowano się tematyką związaną z osobami starszymi na wielu płaszczyznach życia. Nie zabrakło na nim odniesień do odwróconej hipoteki.

 

odwrocona hipoteka przyszloscia

W w/w Kongresie wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy od lat nie pozostają obojętni na problemy osób starszych, m.in. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

 

W swoim poniedziałkowym wystąpieniu bardzo wyraźnie podkreśliła ona, że to rząd ma zadbać o osoby starsze, by ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie oraz dać możliwość jak najdłużej pozostawać „u siebie” ze zminimalizowaną koniecznością korzystania z pomocy innych.

 

Ważne słowa o odwróconej hipotece

 

Do najbardziej potrzebnych, obok specjalnych programów ułatwiających osobom starszym zamianę mieszkań, zaliczyła ona ustawę o odwróconej hipotece. Podkreśliła: „Nie ma się co bać tej ustawy, bo obecny stan braku regulacji jest zabójczy, wpycha wszystkich seniorów w rentę dożywotnią, która w dodatku (…) jest opodatkowana”. Zaznaczyła jednocześnie konieczność zagwarantowania beneficjentom odwróconego kredytu hipotecznego dodatkowych zabezpieczeń w postaci możliwości odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej podpisania.

 

Zwróciła ona tym samym uwagę na dwie bardzo istotne zwłaszcza dla tej grupy wiekowej kwestie – wykorzystania drzemiącego w seniorach potencjału oraz na konieczność przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych. Jej zdaniem powinny być to dwa fundamentalne elementy polityki senioralnej naszego rządu, który jest obecnie na etapie wypracowywania własnej ścieżki dostosowanej do lokalnych warunków.

 

Jak widać, po raz kolejny RPO stanęła na wysokości zadania i nie zawiodła wszystkich, czekających na rządowe regulacje dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego.