Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – co z nią?

23.07.2020

Odwrócona hipoteka w rozumieniu odwróconego kredytu hipotecznego to temat nadal traktowany po macoszemu, mimo obietnicy zbadania, dlaczego banki tak naprawdę nie są skłonne do jego udzielania, odpowiedzi nie ma do dziś.

 

odwrócona hipoteka co dziśSkąd wynika obietnica? Znaleźć ją można w odpowiedzi Podsekretarza Stanu Piotra Nowaka skierowanej dn. 11 stycznia 2019 roku na ręce byłego już Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na interpelację nr 28218 Pani Poseł Elżbiety Dudy w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Aby być precyzyjnym cytat z w/w Odpowiedzi:

 

 

„Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne mające na celu zidentyfikowanie czynników, które mogą mieć wpływ na brak skłonności banków do oferowania odwróconego kredytu hipotecznego. Pragnę nadmienić, iż Ministerstwo Finansów wystąpiło m.in. do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania opinii KNF w tym zakresie jako właściwego organu nadzoru nad podmiotami sektora bankowego uprawnionymi do oferowania tego produktu.”

 

I w innym miejscu:

 

„z analiz przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że banki dotychczas nie poszerzyły swoich ofert o ten rodzaj produktu kredytowego. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy identyfikowane są przede wszystkim kwestie ekonomiczne związane z warunkami oferowania odwróconego kredytu hipotecznego, konkurencja ze strony podmiotów spoza sektora bankowego, oferujących odmienną co prawda pod względem konstrukcji prawnej usługę- rentę dożywotnią w modelu sprzedażowym, aczkolwiek adresującą zbliżone potrzeby finansowe osób starszych.”

 

Zmęczeni czekaniem, wracając do tematu pytamy dziś decydentów:

 

Co dalej z odwróconym kredytem hipotecznym?

 

Czyżby banki skapitulowały i oddały pole – całą pogłębiającą się niszę związaną z potencjałem kredytowania potrzeb seniorów sektorowi prywatnemu, ot tak? Trudno w to uwierzyć.

 

To, że na rynku funkcjonują renty dożywotnie nie znaczy, że nie może wzorem innych krajów funkcjonować opcja odwróconej hipoteki de facto odwróconego kredytu hipotecznego.

 

A może to wciskanie na siłę sztucznej nomenklatury modeli kredytowego i sprzedażowego daje właśnie taki efekt? – po co coś nowego, skoro coś tam już funkcjonuje. To kardynalny i tragiczny w skutkach zwłaszcza dla seniorów czekających na odwrócony kredyt hipoteczny z banku w Polsce błąd.

 

Choć Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność została przyjęta przez Radę Ministrów 26 października 2018 r. liczyliśmy i liczymy na to, że zostanie to dostrzeżone, a dokument zostanie mimo wszystko skorygowany i uzupełniony właśnie o kwestie związane bezpośrednio z odwróconą hipoteką a nie wyłącznie o renty dożywotnie.

 

W szerszym rozumieniu, ściślej należałoby używać tu nazwy świadczenia na prawach dożywocia, choć zainteresowane resorty pewnie to już wiedzą i termin renta dożywotnia stanowi tu swoisty skrót myślowy.