Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – apelujemy o ujednolicenie terminologii

22.09.2014

W związku z tym że w ostatnim czasie pojawiło się w mediach wiele kontrowersyjnych i wprowadzających w błąd informacji na temat odwróconej hipoteki i odwróconego kredytu hipotecznego oraz ustawy, nad którą obecnie pracować będzie Senat, jesteśmy zmuszeni zareagować, wystosowując nasze stanowisko w sprawie.

 

Odwrócona hipoteka – mamy swoje zdanie

odwrócona hipoteka - nasz apel o rozdądek

Będzie ono tożsame z tym, które całkiem  niedawno przedstawił w Radiowej Jedynce Paweł Sawicki – Dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego, który podkreślił, że gdy chcemy rozmawiać o odwróconym kredycie hipotecznym i rencie dożywotniej, powinniśmy zacząć od wykazania istotnych różnic między tymi dwoma różnymi instytucjami.

 

Są to dwa zupełnie różne produkty, które na polskim rynku finansowym – odwrócony kredyt hipoteczny i gospodarczym – świadczenia na prawach dożywocia będą miały swoje odrębne ustawy regulujące ich działanie, dlatego tak ważne jest precyzyjne używanie pojęć je określających.

 

Nie będziemy tu komentować zasadności czy wad projektu odnoszącego się między innymi do rent dożywotnich, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Gospodarki, jak to uczynił Gość Jedynki, ani nawet skupiać się na jego treści, niemniej jednak czujemy się w obowiązku podkreślić, że ustawa taka regulująca świadczenia na prawach dożywocia jest Polakom bardzo potrzebna, tak samo jak Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, która miejmy nadzieję w tym roku wejdzie w życie. Jakakolwiek by ona nie była, warto na nią poczekać z pewnością będzie lepsza niż żadna.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny i … – konkretne definicje na przyszłość

Przy okazji komentowania aktualnej sytuacji przepisów Paweł Sawicki jasno i wyraźnie podkreślił, że odwrócony kredyt hipoteczny to usługa finansowa świadczona przez bank, której istotą jest oddanie do dyspozycji seniorowi określonej sumy pieniężnej; w przypadku śmierci seniora (kiedyś później) jego spadkobiercy mają do wyboru albo spłacić ten kredyt, albo pozwolić, żeby bank zrealizował ustanowione przez seniora zabezpieczenie, na przykład hipotekę czy roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości.

 

W przypadku renty dożywotniej w świetle projektu ustawy senior w momencie podpisania umowy z przedsiębiorcą oferującym tego typu usługę, wyzbywa się własności nieruchomości w zamian za obietnicę okresowych, zwykle miesięcznych, świadczeń dożywotnich. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z bankiem lub inną instytucją finansową, a z przedsiębiorcą, który ma uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

A zatem /…/w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, z podpisaniem umowy senior ma pewną kwotę pieniężną oraz swoje mieszkanie, chociaż obciążone na rzecz banku hipoteką. W przypadku renty dożywotniej, z chwilą podpisania umowy senior traci, traci własność tego mieszkania, chociaż ma służebność mieszkania w tym mieszkaniu  i nie dostaje też środków do ręki, tak jak może być to w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, ale ma po prostu obietnicę okresowych świadczeń. /…/ w ten produkt, w tą usługę finansową jest wbudowane z samej istoty istotne ryzyko bo klientem jest tu osoba starsza, często schorowana, która w momencie podpisania umowy po prostu wyzbywa się swojej własności.

 

Przypominamy, jak jest dziś i apelujemy

W związku z tym, że po wypowiedzi Pawła Sawickiego pojawiły się głosy, iż KNF ostrzega przed odwróconą hipoteką, chcemy zaapelować o poważne potraktowanie tematu i każdorazowe rozgraniczanie pojęć odwróconej hipoteki, odwróconego kredytu hipotecznego oraz świadczeń na prawach dożywocia – renty dożywotniej tak, aby nie dochodziło do pomieszania pojęć, bo takie stwierdzenia sugerują nieistniejące obawy urzędów przed Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, którą zaopiniowały pozytywnie i przed którą żadną miarą nie będą nikogo ostrzegać, wręcz przeciwnie.

 

Wokół tematu narosło wiele nieporozumień i zmiksowania terminologii, dlatego apelujemy z tego miejsca o jej ujednolicenie zawsze, kiedy i gdzie się tylko da, by nie nazywać renty dożywotniej, dożywocia, odwróconą hipoteką i odwróconym kredytem hipotecznym.

 

Tak jak opisaliśmy wyżej będzie, jeśli w życie wejdą stosowne regulacje odnośnie odwróconego kredytu hipotecznego oraz świadczeń na prawach dożywocia. Dziś jednak sytuacja wygląda w ten sposób, że odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce jeszcze nie może być i nie jest oferowany, a świadczenia na prawach dożywocia funkcjonują w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

 

W tym miejscu przypominamy również, że w przypadku wątpliwości, co robić, i czy teraz decydować się i na co, mają Państwo do dyspozycji nasze autorskie narzędzia w postaci mini poradnika Senior przed ustawą, czyli jak być bezpiecznym oraz Mini słownik, w którym zamieściliśmy najważniejsze pojęcia, pomagające zrozumieć różnice między odwróconą hipoteką i rentami dożywotnimi, żeby się nie pogubić.