Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Marek Wielgo o „ustawie a`la Pawlak”

24.02.2012

Zdaniem Marka Wielgo eksperta m. in. w temacie „odwróconej hipoteki” wokół prac nad ustawą dzieje się coś bardzo niepokojącego. Jak podaje, trudno się oprzeć wrażeniu, że w gruncie rzeczy pod płaszczykiem ochrony interesów obywateli dochodzi do skutecznych działań lobbingowych ze strony funduszy hipotecznych w kierunku przede wszystkim Ministerstwa Gospodarki.

 

ukryta prawdaTragizm sytuacji w pracach nad „ustawą a`la Waldemar Pawlak” jego zdaniem polega przede wszystkim na tym, że najwięcej tracą domagający się nieustannie jakichś konkretnych zabezpieczeń i regulacji prawnych w kwestii właśnie odwróconego kredytu hipotecznego ludzie.

 

Jak ocenia, działania Ministerstwa Gospodarki zmierzające do połączenia regulacji prawnych dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego i rent dożywotnich w jednej ustawie za wszelką cenę (bo przecież nie mają one ze sobą nic wspólnego), będą miały w rezultacie, po odrzuceniu na dalszym etapie prac, niektórych „niewygodnych” dla spółek prywatnych szczegółów (że tak się stanie jest dla niego sprawą oczywistą) będą służyły jedynie funduszom hipotecznym.

 

Wspominany wyżej ekspert podkreśla jednocześnie, że nie ulega wątpliwości, iż prace nad regulacjami dotyczącymi „przywołania do porządku” spółek prywatnych, oferujących renty dożywotnie, za pomocą odpowiednich przepisów prawnych powinny być kontynuowane przez specjalistów (w odrębnej ustawie), jednak to jak najszybsze działanie w celu doprowadzenia do wejścia w  życie założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w pierwotnym zamyśle, powinno być dla rządu priorytetem absolutnym.