Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Dziurawy Parasol Dobrych Praktyk

21.08.2012

Na początku sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz w rozmowie z Dominiką Wielowieyską (TOK FM) wypowiedziała się także na temat odwróconego kredytu hipotecznego i renty dożywotniej w kontekście bezpieczeństwa, jak również zminimalizowania ryzyka oszustwa finansowego, na które są narażone zwłaszcza osoby starsze, pozbawione bezpiecznej alternatywy dodatkowego dochodu przy pogarszających się warunkach życia.

To odwrócony kredyt hipoteczny da bezpieczeństwo

pułapka funduszyPodkreśliła ona, że ponad wszelką wątpliwość odwrócony kredyt hipoteczny będzie w swej formie znacznie bezpieczniejszy zarówno dla beneficjentów, jak i ich rodzin niż renta dożywotnia.

 

W swojej wypowiedzi profesor Lipowicz zwróciła uwagę przede wszystkim na konieczność  doinformowania społeczeństwa na temat istoty odwróconej hipoteki i propozycji Funduszy Hipotecznych, tak by uniknąć nadużyć, podobnych jak w przypadku Amber Gold, kiedy to instytucje prywatne nieobjęte nadzorem KNF będą wykorzystywały zjawisko niedoinformowania i „wykluczenia finansowego” zwłaszcza osób starczych dla swoich osobistych interesów.

 

Jak słusznie zauważyła Pani Profesor, opublikowanie przez KNF na stronie internetowej list niebezpiecznych podmiotów finansowych wydaje się dalece niewystarczające, by uchronić obywateli przed nadużyciami ze strony nieuczciwych instytucji pozabankowych i konieczne są w tej kwestii stosowne regulacje prawne.

 

 

Doradca od odwróconej hipoteki to dobry sposób

 

 

Ratunkiem i rozwiązaniem problemu takiego niedoinformowania, wynikającego chociażby z faktu, że nie wszyscy potencjalni beneficjenci mają dostęp do Internetu i wykazują znajomość technik teleinformatycznych, byłoby powołanie do życia instytucji wykwalifikowanego urzędnika państwowego – doradcy finansowanego przez państwo. Przy czym jego usługi dla osób zainteresowanych dodatkowym dochodem czerpanym z nieruchomości byłyby bezpłatne.

 

Według RPO doradztwo takie, aby było skuteczne, miałoby funkcjonować co najmniej przez 5 lat na poziomie gminnym. Zaznaczyć należy ponadto, że zdaniem RPO zwykły doradca zatrudniony przez instytucję finansową oferującą odwrócony kredyt hipoteczny lub rentę dożywotnią byłby w tym miejscu nie do końca obiektywny.