Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Czy banki się wstydzą odwróconego kredytu hipotecznego? – o ryzyku cz.1

25.02.2019

Kilka dni temu w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego zdecydował się zabrać głos Bolesław Meluch ze Związku Banków Polskich, znany naszym Czytelnikom jako orędownik i uczestnik prac nad Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym z ramienia banków. Oto, co jego zdaniem zahamowało wprowadzenie odwróconej hipoteki na rynek. W pierwszej części – pierwszy z argumentów.

odwrócona hipoteka a wstyd

 

Na początku w/w ekspert podkreślił znaczenie dbałości o reputację i wizerunek  banków jako instytucji wysokiego zaufania społecznego.  Jego zdaniem, wprowadzenie w Polsce odwróconej hipoteki w praktyce, w postaci ofert mogłoby nieść za sobą ryzyko narażenia na szwank reputacji banków w naszym kraju.

 

Tak je definiuje: „Ryzyko utraty reputacji jest to ryzyko związane z negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez klientów, kontrahentów, inwestorów, akcjonariuszy, nadzorców, regulatorów oraz opinię publiczną.”*

 

Czy faktycznie odwrócony kredyt hipoteczny ciągnąłby za sobą tak negatywne skutki, nie chce się wierzyć. Odwrócona hipoteka bowiem nie jest instrumentem przymusowym, ani nie uszczupla wachlarza dostępnych usług, wręcz przeciwnie je poszerza.

 

Naszym zdaniem, zestawianie odwróconej hipoteki zabezpieczonej ustawowo ze stratami wizerunkowymi, które z samej definicji wywoływane są przez zagrożenia mające wpływ na wizerunek danej społeczności, temu nowemu instrumentowi nie pomagają a wręcz niezwykle szkodzą.

 

Dolewa to bowiem tylko oliwy do ognia w postaci podnoszonej przez p. Melucha negatywnej narracji medialnej, że odwrócona hipoteka może być niebezpieczna dla seniora, dla jego rodziny (spadkobierców) i twierdzenie, że w ogóle to banki tylko czyhają na możliwość przejęcia nieruchomości. Tezę tę wielokrotnie obalaliśmy, obalają ją sami zainteresowani odwróconym kredytem hipotecznym z banku seniorzy, którzy nie mogą się doczekać, kiedy z odwróconej hipoteki skorzystają.

 

Nie sposób stwierdzić, że skoro coś się części społeczeństwa nie podoba, to nie będziemy się tym zajmować. Gdyby tak było to nawet banki, a może przede wszystkim banki nie istniałyby. W Polsce mamy bowiem zarówno zwolenników, jak i przeciwników przykładowo kredytów hipotecznych, a i tak funkcjonują one w aktualnych ofertach bankowych i mają się dobrze.

 

*Za artykułem B. Melucha „Odwrócony kredyt hipoteczny i ryzyko wizerunkowe banku.  Mój plan emerytalny”