Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Co aktualnie z odwróconą hipoteką? – sprawdził J. Weiss

23.01.2015

Odwrócona hipoteka stanowi na tyle ważny społecznie temat, że wczoraj doczekała się zainteresowania J. Weissa w jego cyklu: „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać”, na antenie Radiowej Jedynki.

 

odwrócony kredyt hipoteczny aktualnie

Ponieważ przedstawione przez niego treści są bardzo cenne dla przyszłych kredytobiorców, obszerną relację z audycji i fragmenty pojawiających się tam wypowiedzi zamieszczamy także w naszym Serwisie.

 

Janusz Weiss w tym odcinku swojej audycji o charakterze interwencyjnym, współdziałającej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, szukał odpowiedzi na pytanie słuchacza, odnośnie hipoteki odwróconej:

 

Kiedy banki będą na nią gotowe?

 

Na początku, aby wprowadzić wszystkich w temat, o tym, na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny – odwrócona hipoteka, rozmawiał on z Agnieszką Wachnicką z Ministerstwa Finansów.

 

Później na pytanie, kiedy już praktycznie będzie można zawrzeć taką umowę (odwróconego kredytu hipotecznego)? Kiedy pierwszy bank zdecyduje się na odwróconą hipotekę?, odpowiadał przedstawiciel Związku Banków Polskich – Przemysław Barbrich.

Fragmenty wywiadu na temat odwróconej hipoteki z Agnieszką Wachnicką

Pytanie: Dlaczego odwrócona?

 

Odpowiedź: Dlatego, że odwracamy model wypłaty. Czyli nie klient spłaca kredyt powiedzmy co miesiąc  bankowi, tylko mamy odwrócenie tego modelu i to bank wypłaca  klientowi co miesiąc określoną sumę pieniędzy. Stąd też mówimy o odwróceniu tego modelu.

 

Pytanie: Od czego zależy wysokość kredytu? Czy tylko od wartości mieszkania przekazanego bankowi?

 

Odpowiedź: Ona zależy i od wartości mieszania i od wieku osoby, która taką umowę zawiera, ponieważ tutaj również mamy odwrócenie. Im osoba młodsza, tym może mniej uzyskać takiego kredytu.  Im starsza, tym więcej.

 

Pytanie: Jaki procent X wartości nieruchomości może miesięcznie otrzymać osoba powiedzmy 65 letnia?

 

Odpowiedź: Jeżeli będziemy to obliczać w skali miesięcznej, to nam wyjdzie bardzo mały procencik tego X. Natomiast, jeżeli byśmy to przełożyli na całą kwotę kredytu, którą można uzyskać, to ona oscyluje w granicach, na świecie to się kształtuje 60 do 70 procent nieruchomości.

/…/

Z naszych informacji wynika, że bardzo wiele osób jest zainteresowanych tym, żeby całą kwotę pobrać z góry.

 

Pytanie: Czyli można pobrać całą kwotę z góry? Bo o tym nie mówiliśmy.

 

Odpowiedź: Oczywiście,  tak. Można sobie pobrać sobie całą kwotę z góry. Nie trzeba jej wypłacać w ratach miesięcznych. I bardzo wiele osób, z tej formy jest zainteresowanych skorzystać.

 

Pytanie: Czy my w momencie podpisania umowy tej odwróconej hipoteki stajemy się hipotetycznymi właścicielami mieszkania?

 

Odpowiedź: Nie, jesteśmy wciąż właścicielami mieszkania. I wciąż mamy prawo tym mieszkaniem rozporządzać. Oczywiście jeśli chcemy przenieść własność tego mieszkania na inne osoby, trzeba będzie porozmawiać z bankiem i uzyskać jego zgodę na to.

 

Natomiast wciąż  jest to możliwe. Wciąż  jest też możliwa spłata kredytu. Czyli możemy go spłacić i dalej sobie żyć spokojnie w swoim własnym mieszkaniu  bez żadnego zadłużenia.

 

Pytanie:  Co ze spadkobiercami? Czy spadkobierca prawny może spłacić kredyt, aby stać się prawowitym właścicielem mieszkania?

 

Odpowiedź: Oczywiście może zwrócić, dlatego, że to mieszkanie wejdzie do masy spadkowej. Czyli spadkobiercy odziedziczą je tak, jak by je odziedziczyli w normalnych warunkach, ale obciążone długiem.

 

I teraz tutaj są dwie możliwości. Jeżeli zdecydują się na spłatę, to będą spłacać to, co emeryt pobrał plus odsetki. Mogą również skredytować siebie i zaciągnąć kredyt na spłatę tego zadłużenia, które zaciągnął (na przykład – dopisek aut.) rodzic.

 

Natomiast nie zdecydują się na taką spłatę, to oni również uczestniczą w tym rozliczeniu. Czyli bank może sobie ze sprzedaży tej nieruchomości pobrać tylko tyle, ile należy mu się z tytułu kredytu, a resztę jest zobowiązany zwrócić spadkobiercom. 

 

Pytanie: To jest bardzo interesujące, ale mówiło się wiele o zagrożeniach. Jakie są ewentualne niebezpieczeństwa i na co należy zwrócić szczególną uwagę?

 

Ja nie wiem /…/, czy akurat mówiło się o zagrożeniach w stosunku do tej formy. Dlatego, że więcej mówimy o zagrożeniach w stosunku do tej formy sprzedażowej, czyli tak zwanej renty dożywotniej, gdzie prawo własności nieruchomości przechodzi na świadczeniodawcę już w momencie zawarcia umowy i tam spadkobiercy nie mają żadnego prawa, ani nie podlegają szczególnym regulacjom, ani nadzorowi /…/ w związku z tym jest istotna różnica, że spadkobiercy w przypadku renty dożywotniej nie mają już żadnego prawa, ponieważ nieruchomość już nie wchodzi do spadku. Ona została przeniesiona na inny podmiot.

 

Fragmenty wywiadu o odwróconej hipotece z Przemysławem Barbrichem

 

Pytanie: Kiedy banki zaczną realizować tę hipotekę odwróconą i jak wiele banków jest gotowych się na to zdecydować?

 

Odpowiedź: Przede wszystkim należy powiedzieć, jeśli chodzi o hipotekę odwróconą, odwrócony kredyt hipoteczny, bo taką nazwę powinno się stosować, że nie będzie to produkt, który będzie produktem powszechnie oferowanym i produktem skierowanym bardzo szeroko społecznie.

 

Szacuje się, że zainteresowanie tego typu kredytem może być około czterystu tysięcy osób i banki jako instytucje potrafiące liczyć ryzyko, od momentu kiedy zostały przygotowane przepisy dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego, prowadzą w tej chwili analizy, takie biznesowe, które mają dać odpowiedz na pytanie, na jakich warunkach, z korzyścią dla obu stron – tak banku, jak i  tych wszystkich osób, które pod rygorami tych nowych przepisów prawnych będą tego typu kredyty zaciągać, by przedstawić klientom, to tak, żeby stało się to ofertą dostępną w bankach.

 

Nie należy się więc spodziewać, że to stanie się bardzo szybko, a mówiąc bardzo szybko, mam na myśli najbliższe tygodnie. Jest to raczej kwestia najbliższych kwartałów, ale myślę, że jeszcze w roku 2015, pierwsze banki przedstawią taką zwykłą ofertę handlową dla klientów, którzy będą zainteresowani odwróconym kredytem hipotecznym.

 

Pytanie: Czyli możemy się jeszcze w 2015 roku, raczej w drugiej połowie, czy też pod koniec jej się spodziewać?

 

Odpowiedź: Bardzo ostrożny jestem tutaj /…/ w tych proroctwach dotyczących analizy ekonomicznej, bo od bardzo wielu czynników to zależy, ale myślę, że te nowe przepisy zostały uchwalone po to, aby ten nowy produkt banków, który jest już dosyć powszechny w innych krajach europejskich znalazł się również w ofercie polskich banków.

 

Na zakończenie Janusz Weiss podsumował całość: Myślę, że teraz wiemy już wszystko na temat hipoteki odwróconej, czy też odwróconego kredytu hipotecznego i różnic między rentą dożywotnią a właśnie takim odwróconym kredytem hipotecznym. Wiemy też, że najprawdopodobniej  w drugiej połowie, czy może nawet pod koniec tego 2015 roku, któryś z banków, czy któryś z banków zdecydują się na przedstawienie takiej oferty.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Redaktorowi za zajęcie się tym ważnym tematem – odwróconą hipoteką w Polsce, niemniej jednak, gdyby ktoś był zainteresowany tematem jeszcze bardziej, po więcej informacji zapraszamy jak zawsze do naszej Redakcji – preferowany kontakt: za pomocą formularza kontaktowego obok lub na adres: biuro@odwroconahipoteka.pl.