Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócony kredyt hipoteczny Ministerstwa Finansów a renta dożywotnia Ministerstwa Gospodarki

Poniżej w przejrzystym autorskim zestawieniu tabelarycznym efekt prac Ministerstwa Finansów nad właściwymi założeniami do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i „ustawa a`la Pawlak” przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki.

 informacje

 

 ZESTAWIENIE 

 

Zagadnienie Odwrócona hipoteka MF Renta dożywotnia MG
Informacja o usłudze przed zawarciem umowy ujednolicona na mocy Ustawy w postaci „Arkusza informacyjnego” w formie pisemnej lub elektronicznej jednolita dostosowana do usługi
Podmiot oferujący banki, w przyszłości także ubezpieczyciele spółki kapitałowe prawa polskiego, europejskie spółki akcyjne, podmioty oferujące odwróconą hipotekę
Osadzenie prawne przepisy szczegółowe Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym przepisy szczegółowe w ramach ustawy
Kształt umowy ujednolicony w ramach ustawy ujednolicony w ramach ustawy
Właściciel nieruchomości po podpisaniu umowy kredytobiorca do końca życia od chwili podpisania umowy spółka
Wiek beneficjenta bez ograniczeń minimalny 65 lat
Status beneficjenta do końca życia właściciel nieruchomości użytkownik z prawem do zamieszkania
Miejsce stałego pobytu beneficjenta nieruchomość objęta umową z przerwami nie dłuższymi niż rok nie określone
Możliwość ustanowienia pełnomocnika pilotującego prawidłową realizację warunków umowy istnieje brak
Możliwość rezygnacji z usługi bez dodatkowych kosztów 30 dni od podpisania umowy 30 dni od podpisania projektu umowy
Pakiet usług dodatkowych nie przewiduje się zależnie od spółki
Określenie okresu wypat świadczenia konieczne brak możliwości
Możliwość otwarcia nowej linii kredytowej istnieje nie istnieje
Gwarancja przedterminowej spłaty z zachowaniem prawa do nieruchomości obligatoryjnie z mocy ustawy nie ma takiej możliwości
Rekapitalizacja kwoty świadczenia możliwa brak
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości przez beneficjenta umowne
Wycena nieruchomości objętej umową przez niezależnego rzeczoznawcę przez niezależnego rzeczoznawcę
Opodatkowanie wypłaconych kwot bez podatku umowne
Udział beneficjenta w zyskach w trakcie trwania umowy zagwarantowany brak możliwości
Wypłata niewykorzystanej kwoty spadkobiercom gwarantowana ustawą nie ma możliwości
Umożliwienie spadkobiercom spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy z przekazaniem prawa do nieruchomości gwarantowane ustawą brak możliwości
Możliwość wynajęcia nieruchomości objętej umową brak istnieje
Możliwość wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę w szczególnych sytuacjach określonych ustawą istnieje bez zabezpieczeń
Wymagalność roszczenia 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy po natychmiast podpisaniu umowy
Wskaźnik LtV ≥80 brak prognoz
Sprzedanie nieruchomości z beneficjentem nie ma takiej możliwości ograniczone
Gwarancje w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję finansującą gwarantowane ustawą PUIN Przepisy upadłościowe i naprawcze
Organ nadzorujący Komisja Nadzoru Finansowego KNF lub inne
Zabezpieczenie dla podmiotu udzielającego usługi umowa ustanowienie hipoteki na nieruchomości z chwilą podpisania umowy

 

*Opracowanie własne na podstawie najnowszych dokumentów: Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 30 .01.2012r. oraz Propozycji Ministerstwa Gospodarki uregulowania instytucji tzw. renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, uzupełniającej projekt założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn.26.06.2012r.