Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – zestawienie aktualnych danych na dzień 20 listopada 2014r.

Prezentujemy Państwu zestawienie odnośnie odwróconego kredytu hipotecznego oraz rent dożywotnich opartych na kodeksie cywilnym, a także świadczeń na prawach dożywocia, na podstawie regulacji proponowanej przez Ministerstwo Gospodarki, nad którym prace trwają.

 

 odwrócona hipoteka, dożywocie zestawienie 2014

 Zestawienie 

Zagadnienie

Odwrócony kredyt hipoteczny – odwrócona hipoteka

Renta dożywotnia na zasadach kodeksu cywilnego

Świadczeń na prawach dożywocia z założeń Ministerstwa Gospodarki

Informacja o usłudze przed zawarciem umowy jednolicona na mocy ustawy w postaci „arkusza informacyjnego” Nie określa się W formie pisemnej lub elektronicznej jednolita dostosowana do usługi
Podmiot oferujący Banki, w przyszłości także ubezpieczyciele Ubezpieczyciele    spółki prywatne – fundusze hipoteczne Spółki kapitałowe prawa polskiego, europejskie spółki akcyjne, podmioty oferujące odwróconą hipotekę
Osadzenie prawne Przepisy szczegółowe ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym Przepisy ogólne kodeksu cywilnego Przepisy szczegółowe w ramach ustawy
Kształt umowy Ujednolicony w ramach ustawy Ustawy   dowolny, zależnie od spółki Ujednolicony w ramach ustawy
Właściciel nieruchomości po podpisaniu umowy Kredytobiorca do końca życia Od chwili podpisania umowy fundusz hipoteczny Od chwili podpisania umowy spółka
Wiek beneficjenta Bez ograniczeń Minimalny 65 lat Minimalny 65 lat
Status beneficjenta Do końca życia właściciel nieruchomości Użytkownik z prawem do zamieszkania Użytkownik z prawem do zamieszkania
Miejsce stałego pobytu beneficjenta Nieokreślone Nieokreślone Nieokreślone
Możliwość ustanowienia pełnomocnika pilotującego prawidłową realizację warunków umowy Istnieje Brak Brak
Możliwość rezygnacji z usługi bez dodatkowych kosztów 30 dni od podpisania umowy Brak 30 dni od podpisania projektu umowy
Pakiet usług dodatkowych Nie przewiduje się Zależnie od spółki Zależnie od spółki
Określenie okresu wypłat świadczenia Konieczne Brak możliwości Brak możliwości
Możliwość otwarcia nowej linii kredytowej Istnieje Nie istnieje Nie istnieje
Gwarancja przedterminowej spłaty z zachowaniem prawa do nieruchomości Obligatoryjnie z mocy ustawy Nie ma takiej możliwości Nie ma takiej możliwości
Rekapitalizacja kwoty świadczenia Możliwa Brak Brak
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości Przez beneficjenta Umowne Umowne
Wycena nieruchomości objętej umową Przez niezależnego rzeczoznawcę Przez spółkę Przez niezależnego rzeczoznawcę
Opodatkowanie wypłaconych kwot Bez podatku Opodatkowane Umowne
Udział beneficjenta w zyskach w trakcie trwania umowy Zagwarantowany Brak możliwości Brak możliwości
Wypłata niewykorzystanej kwoty spadkobiercom Gwarantowana ustawą Nie ma możliwości Nie ma możliwości
Umożliwienie spadkobiercom spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy z przekazaniem prawa do nieruchomości Gwarantowane ustawą Brak możliwości Brak możliwości
Możliwość wynajęcia nieruchomości objętej umową Istnieje Istnieje Istnieje
Możliwość wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę bez strat W szczególnych sytuacjach określonych ustawą Brak możliwości Istnieje bez zabezpieczeń
Wymagalność roszczenia 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy Natychmiast po podpisaniu umowy Natychmiast po podpisaniu umowy
Wskaźnik LtV Minimalnie 30-50 Brak prognoz Brak prognoz
Sprzedanie nieruchomości z beneficjentem Nie ma takiej możliwości Możliwe Ograniczone
Gwarancje w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję finansującą Gwarantowane ustawą Brak PUIN- przepisy upadłościowe i naprawcze
Organ nadzorujący Komisja Nadzoru Finansowego Brak KNF lub inne
Zabezpieczenie dla podmiotu udzielającego usługi Umowa Ustanowienie hipoteki na nieruchomości z chwilą podpisania umowy Ustanowienie hipoteki na nieruchomości z chwilą podpisania umowy

 

*Opracowanie własne na podstawie najnowszych dokumentów: Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 23.10.2014r. (data wejścia w życie 15.12.2014r.) oraz Propozycji Ministerstwa Gospodarki uregulowania kwestii świadczeń na prawach dożywocia z dn. 26.06.2012r.