Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka w roku 2013

W związku z tym, że w odróżnieniu od Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Ministerstwa Finansów, propozycja Ministerstwa Gospodarki odnośnie uregulowania kwestii rent dożywotnich nieustannie ewoluuje, wszystkim zainteresowanym tematem odwróconej hipoteki przedstawiamy uaktualnione autorskie zestawienie obu propozycji*.

odwrócona hipoteka 2013

Nasze zestawienie, czyli jak kształtują się najważniejsze kwestie związane z odwróconym kredytem hipotecznym i rentami dożywotnimi na podstawie najnowszych aktualnie dostępnych założeń do projektów ustaw

 

 

AKTUALNE ZESTAWIENIE 2013r.

 Zagadnienie  Odwrócona hipoteka MF Renta dożywotnia MG –najnowsza propozycja V z uzupełnieniem
Informacja o usłudze przed zawarciem umowy ujednolicona na mocy Ustawy w postaci „Arkusza informacyjnego” w formie pisemnej lub elektronicznej jednolita dostosowana do usługi, podobna do arkusza informacyjnego proponowanego przez MF
Podmiot oferujący banki, w przyszłości także ubezpieczyciele spółki kapitałowe prawa polskiego, europejskie spółki akcyjne, podmioty oferujące odwróconą hipotekę po uzyskaniu zezwolenia KNF
Osadzenie prawne przepisy szczegółowe Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym przepisy szczegółowe w ramach ustawy
Kształt umowy ujednolicony w ramach ustawy ujednolicony w ramach ustawy
Właściciel nieruchomości po podpisaniu umowy kredytobiorca do końca życia od chwili podpisania umowy spółka
Wiek beneficjenta bez ograniczeń minimalny 65 lat
Status beneficjenta do końca życia właściciel nieruchomości użytkownik z dożywotnim prawem do zamieszkania (służebność osobista mieszkania)
Miejsce stałego pobytu beneficjenta nieruchomość objęta umową z przerwami nie dłuższymi niż rok nie określone
Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy nie stosuje się od 3 do 6 tygodni od daty przekazania projektu umowy
Możliwość ustanowienia pełnomocnika pilotującego prawidłową realizację warunków umowy istnieje brak
Możliwość rezygnacji z usługi bez dodatkowych kosztów 30 dni od podpisania umowy 30 dni od podpisania projektu umowy
Obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie właściciel nieruchomości świadczeniodawca + dożywotnik
Określenie okresu wypłat świadczenia konieczne dożywotnio
Możliwość otwarcia nowej linii kredytowej istnieje nie istnieje
Gwarancja przedterminowej spłaty z zachowaniem prawa do nieruchomości obligatoryjnie z mocy ustawy nie ma takiej możliwości
Rekapitalizacja kwoty świadczenia możliwa brak
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości przez beneficjenta umowne
Wycena nieruchomości objętej umową przez niezależnego rzeczoznawcę przez niezależnego rzeczoznawcę po oświadczeniu o zamiarze zawarcia umowy
Opodatkowanie wypłaconych kwot bez podatku umowne
Udział beneficjenta w zyskach w trakcie trwania umowy zagwarantowany brak możliwości
Wypłata niewykorzystanej kwoty spadkobiercom gwarantowana ustawą nie ma możliwości
Umożliwienie spadkobiercom spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy z przekazaniem prawa do nieruchomości gwarantowane ustawą brak możliwości
Możliwość wynajęcia nieruchomości objętej umową brak przez świadczeniobiorcę lub świadczeniodawcę za zgodą obydwu stron
Możliwość wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę w szczególnych sytuacjach określonych ustawą istnieje bez zabezpieczeń
Możliwość rozwiązania umowy przez świadczeniobiorcę po 30 dniach w każdej chwili – konieczność uregulowań finansowych jak przy kredycie w wypadku braku wypłaty świadczeń przez 3/6 miesięcy lub gdy suma wypłat w ciągu roku jest zaniżona o25%
Wymagalność roszczenia 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy wymagalność natychmiastowa podpisaniu umowy
Wskaźnik LtV ≥80 brak prognoz
Sprzedanie nieruchomości z beneficjentem nie ma takiej możliwości ograniczone
Gwarancje w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję finansującą gwarantowane ustawą Przepisy upadłościowe i naprawcze – PUIN
Organ nadzorujący Komisja Nadzoru Finansowego KNF na zasadach innych niż o nadzorze nad rynkiem finansowym, po 2-3 latach ewentualnie Hipoteczny Fundusz Gwarancyjny
Zabezpieczenie dla podmiotu udzielającego usługi umowa hipoteka na nieruchomości
Przepisy przejściowe brak 12 miesięcy na dostosowanie się świadczeniodawcy do nowych przepisów

 

*Opracowanie własne na podstawie Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 30.01.2012r. oraz Propozycji Ministerstwa Gospodarki uregulowania instytucji tzw. renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości z dn.05.09.2013r.