Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dla starszych z rodzinami?

Czy odwrócona hipoteka nadawałaby się dla osób starszych, które mają rodziny, które im mogą pomóc? Wbrew temu, co część ludzi i specjalistów uważa, posiadanie dzieci czy wnuków wcale nie jest (a ściślej; nie byłoby przeszkodą) dla odwróconego kredytu hipotecznego. Poniżej argumenty, które o tym jednoznacznie zaświadczają.

 

odwrócona hipoteka i rodzinaPierwsza sprawa to taka, że senior posiadający mieszkanie lub inną nieruchomość na własność nie potrzebuje zgody, aby mógł skorzystać z odwróconego kredytu w banku (gdyby taki był dostępny).

 

Wiek czy stan majątkowy (zdolność kredytowa) też nie byłby przeszkodą, tak jak w wypadku innych usług kredytowych, gdzie wymagany jest określony stały dochód oraz poświadczenia żyrantów, żeby otrzymać jakikolwiek kredyt.

 

Kolejną sprawą jest to, że odwrócona hipoteka byłaby wręcz zbawiennym rozwiązaniem dla osób starszych, które mają rodziny- spadkobierców, z kilku powodów.

 

A mianowicie:

 

  • Odwrócony kredyt hipoteczny odciążyłby dzieci czy wnuki we wsparciu seniora w rodzinie. Dzięki temu wszyscy byliby szczęśliwi – seniorzy dostając wsparcie finansowe jednorazowe lub miesięczne z jednoczesnym zachowaniem praw do swojego mieszkania do końca życia.
  • Odwrócony kredyt hipoteczny mógłby pomóc nie tylko osobom starszym, ale także wnukom czy dzieciom przykładowo gdyby senior umówił się z rodziną, że część pieniędzy odzyskanych z nieruchomości pożycza im na rozwój firmy czy innej formy biznesu.
  • Odwrócony kredyt hipoteczny wreszcie mógłby być swego rodzaju starszakiem na bliskich, którzy nie chcą wspierać swoich seniorów w rodzinie. Uniezależniłby osoby starsze od nieczułych krewnych oczekujących jedynie na spadek z zachowaniem praw do objętej umową kredytową nieruchomości do końca życia.

 

Przedstawione wyżej argumenty, to jedynie te najistotniejsze i najczęściej podnoszone.

 

Rozważając kwestię korzyści bądź nie-korzyści wypływających z odwróconej hipoteki na zasadach ustawy dostępnej w Polsce, nie można zapominać o bardzo ważnej kwestii, a dokładniej o uregulowaniu dziedziczenia, jakie ustawa ta w sensie literalnym gwarantuje.

 

Precyzując, z Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jasno wynika, że jeśli beneficjent odwróconego kredytu hipotecznego ma spadkobierców, może a nawet powinien ich wskazać, bowiem po jego śmierci bankowi przyda się to z dwóch powodów:

 

  • Nadwyżkę z rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego zostanie właśnie im wypłacona,
  • Bank przedstawi im propozycję przejęcia objętej umową kredytową nieruchomości przy czy mieliby oni 12 miesięcy na rozliczenie się z bankiem i po tym czasie staliby się pełnoprawnymi właścicielami tej nieruchomości.

 

Podsumowując, nie da się stwierdzić, że odwrócony kredyt hipoteczny nadawałby się tylko dla osób samotnych, które nie mają rodziny ani spadkobierców. Powyżej przedstawionych zaledwie kilka argumentów pokazuje, że odwrócona hipoteka dla seniorów z rodzinami często mogłaby się okazać rozwiązaniem wręcz zbawiennym, gdyby tylko była w Polsce dostępna. I zapewne taka będzie, jeśli wejdzie w oferty banków.