Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dla rozwijających biznes?

Odwrócona hipoteka dedykowana osobom starszym wydaje się być właśnie dla nich idealnym pomysłem, ale czy nadawałaby się dla aktywnych zawodowo rozwijających biznes? Dziś pokażemy, że gdyby ktoś chciał, byłoby to jak najbardziej wykonalne. Oczywiście, gdyby odwrócony kredyt hipoteczny był dostępny w naszych bankach.

 

odwrocona hipoteka a biznesWiadomym jest, że prowadząc czy planując własny biznes potrzebujemy mieć zabezpieczenie finansowe na wynajem/zakup lokalu, zatrudnienie pracowników, zapewnienie odpowiedniej bazy – sprzętów zależnie od wybranej branży.

 

Otrzymanie „zwykłego” kredytu wówczas jest praktycznie niemożliwe, ze względu na brak zdolności kredytowej młodego przedsiębiorcy.

 

Ratunkiem mogłaby być właśnie odwrócona hipoteka.

 

Dlaczego odwrócona hipoteka byłaby osiągalna również dla osób w wieku młodym, które rozwijają, planują biznes?

 

  • Po pierwsze, ustawa dedykowana odwróconemu kredytowi hipotecznemu nie zakłada żadnych granic wiekowych (poza tym, że osoba musi być pełnoletnia). Oczywiście wiek jest o tyle istotny, że z założenia osoba im starsza tym więcej pieniędzy by otrzymała.
  • Po drugie, jedynym warunkiem do skorzystania z odwróconej hipoteki jest własność lub współwłasność nieruchomości, przy czym nawet osoba młoda pozostałaby właścicielem tej nieruchomości i mogłaby ją zamieszkiwać do końca życia . Nieistotny byłby cel, na który pieniądze z odwróconego kredytu hipotecznego zostałyby wydane.
  • Po trzecie, mając pieniądze w odwróconej hipoteki można by było rozwinąć, zabezpieczyć planowaną lub już prowadzoną działalność gospodarczą. Przeznaczając je na dowolnie wybrany cel – odnowienie lokalu, zakup towarów, zatrudnienie pracowników, czy cokolwiek innego.

 

Ważną kwestią jest to, że gdyby biznes szedł dobrze i byłyby takie możliwości w każdej chwili można z umowy odwróconego kredytu hipotecznego zrezygnować, oczywiście rozliczając się uprzednio z bankiem, zachowując pełne prawa do objętej umową kredytową nieruchomości. Innymi słowy, wszystko wróciłoby do stanu, sprzed skorzystania z odwróconej hipoteki.

 

Innym sposobem byłoby dogadanie się z babcią, dziadkiem czy rodzicami i umówienie się, że oni wzięliby na siebie odwróconą hipotekę i pieniądze z odwróconego kredytu hipotecznego przekazaliby na rozwój biznesu dziecka, wnuczka czy innej osoby bliskiej.

 

Oczywiście kredytobiorcy pozostawaliby do końca życia w swojej nieruchomości. Rozliczenie nastąpiłoby dopiero po ich śmierci, ewentualnie analogicznie do tego, co podaliśmy wyżej, można by przy dobrej passie, szybciej rozliczyć się z dziadkami czy rodzicami, którzy „spłaciliby” kredyt i kredytobiorca stałby się znów właścicielem nieruchomości jak gdyby odwróconej hipoteki wcale nie było.

 

Reasumując, gdyby odwrócony kredyt hipoteczny był dostępny w bankach na zasadach przewidzianych w Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym, mógłby być świetną pomocą także dla osób aktywnych zawodowo. Mógłby także przyczynić się do polepszenia relacji rodzinnych, osób które czułyby się realnie zaangażowane w rodzinny biznes.