Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dla rodziców/dziadków?

W jaki sposób odwrócony kredyt hipoteczny mógłby być przydatny dla starszych rodziców/ dziadków? Nietrudno o wyjaśnienie, ponieważ odwrócona hipoteka w zamyśle ustawodawcy była i jest dedykowana przede wszystkim osobom w wieku 65+.

 

 

odwróćona hipoteka na hobbyJej istota polega przede wszystkim na tym, że decydując się na ten kredyt, po podpisaniu umowy kredytowej beneficjent nadal pozostaje właścicielem całości lub swojej części nieruchomości objętej umową. Będzie nim do śmierci.

 

Ponadto w momencie, gdy zrezygnowałby z odwróconego kredytu hipotecznego po rozliczeniu się z bankiem, także byłby właścicielem mieszkania czy domu, jak gdyby żadna umowa nigdy nie została zawarta.

 

Co ważne, jak podkreśla ustawodawca, nawet po podpisaniu umowy odwróconej hipoteki z bankiem (gdyby kredyt taki był dostępny w praktyce) przez 30 dni można by było z niego zrezygnować bez jakichkolwiek konsekwencji, oczywiście zwracając sumę, która zostałaby przez kredytodawcę wypłacona.

 

Dla osób starszych zwłaszcza ważne jest, aby nie musieli rezygnować ze swojego dotychczasowego miejsca funkcjonowania, zgodnie z zasadą, że „starych drzew się nie przesadza’. Dzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu nie byłoby z tym żadnego problemu. Miałyby one pieniądze (wypłacane jednorazowo lub w ratach) oraz własny dach nad głową, z którego nikt nie mógłby ich wyrzucić – nawet komornik.

 

Początkowo ustawodawca planował wprowadzić nawet zapis, że osoby starsze korzystające z odwróconej hipoteki nie mogłyby opuszczać objętej umową kredytową nieruchomości na dłużej niż 30 dni, ostatecznie jednak z tego zrezygnowano. Ostatecznie ustalono, że nieruchomość z odwróconym kredytem hipotecznym, gdyby był dostępny można by było nawet wynajmować.

 

Ponadto osoby starsze nie musiałyby się martwić, że nie są na swoim, że tylko przebywają w danej nieruchomości, która nie jest ich, a jednocześnie mogłyby swobodnie dysponować pieniędzmi uzyskanymi właśnie z objętej umową kredytową nieruchomości, przeznaczając je na dowolny cel: leczenie, hobby, remont, rehabilitację, itp. żyjąc jak dotąd we własnym domu czy mieszkaniu, dbając o nie tak, jak dotychczas.

 

Jeśli chodzi o kwoty wypłat kredytu uzależnione one byłyby od:

 

  • Wartości nieruchomości – po wycenie przez rzeczoznawcę bez elementów ruchomych,
  • Płci – ze względu na długość dożycia mężczyźni dostaliby większą sumę niż kobiety, które zgodnie ze statystykami żyją dłużej.
  • Wieku – im starszy beneficjent, tym większą sumę kredytu by otrzymał.

 

Odwrócona hipoteka dla rodziców czy dziadków mogłaby być też swego rodzaju motywatorem do tego, aby zajęła się nimi rodzina, a jeśli najbliżsi nie byliby w stanie tego zrobić z różnych względów, niekoniecznie negatywnych, ale czasem sytuacji losowych, nie mieliby wyrzutów sumienia, że nie pomagają najbliższym w potrzebie, bo pieniądze z odwróconego kredytu hipotecznego można byłoby przeznaczyć właśnie na opiekuna, osobę sprzątającą czy wspierającą seniora  całodobowo.

 

Przy czym rodzina miałaby gwarancję ustawową, że mogłaby rozliczyć się z bankiem po śmierci kredytobiorcy i stać się właścicielem nieruchomości. Jeśli w ciągu 12 miesięcy nie wyraziłaby takiej zgody bank rozliczyłby się z nią oddając nadwyżkę z rozliczenia się z kredytu po przejęciu mieszkania.

 

Podsumowując, odwrócony kredyt hipoteczny, gdyby zafunkcjonował w praktyce mógłby być nieocenioną pomocą dla osób starszych stanowiąc jednocześnie pewne odciążenie dla ich rodzin.