Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dla przewlekle chorych?

Odwrócony kredyt hipoteczny, gdyby był dostępny u nas w praktyce na zasadach przedstawionych w specjalnie dedykowanej Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym z racji na swoją specyfikę mógłby bez problemu służyć osobom potrzebującym szczególnej opieki – przewlekle chorym.

 

odwrócona hipoteka dla przewlekle chorych

Choć takie osoby mają ogromną trudność w uzyskaniu innego typu kredytów, odwrócona hipoteka byłaby dla nich idealnym rozwiązaniem.

 

Jedyny warunek do spełnienia to dysponowanie prawem własności lub współwłasności nieruchomości.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny w odróżnieniu od hipotecznego lub innych kredytów konsumpcyjnych nie będzie wymagał:

  • zdolności kredytowej,
  • określonego dochodu,
  • żyrantów lub innych zabezpieczeń czy
  • spełnienia kryterium wiekowego wykluczającego osoby w wieku starszym.

 

 

Nie będzie też brany pod uwagę stan zdrowia kredytobiorcy. Wręcz przeciwnie.

 

Odwrócona hipoteka w świetle wspomnianej wcześniej Ustawy mogłaby być istotnym wsparciem dla osób przewlekle chorych czy starszych, ponieważ gwarantowałaby prawo do zamieszkiwania nieruchomości przez kredytobiorcę do śmierci z jednoczesną możliwością zapewnienia dodatkowego dochodu co miesiąc na konieczne leki, środki medyczne, opiekę, zależnie od potrzeb i decyzji kredytobiorcy.

 

Oczywiście zgodnie z Ustawą możliwa by była także wyplata jednorazowa środków odzyskanych z nieruchomości, niemniej jednak w przypadku osób przewlekle chorych opcja wypłaty comiesięcznej wydaje się bardziej atrakcyjna, a przede wszystkim praktyczniejsza.

 

Trzeba tu zaznaczyć, że choć obecnie osoby obłożnie chore mają znaczne udogodnienia ze strony państwa w postaci:

 

  • części darmowych leków dla seniorów,
  • przy znacznym stopniu niepełnosprawności dostęp do opieki medycznej poza kolejnością oraz darmowe środki medyczne, czy darmowe przejazdy autobusami

 

to jednak nie wszyscy mieszczą się w w/w grupie uprawnionych i, aby zapewnić sobie bardziej komfortowe funkcjonowanie, lepsze odżywki czy leki mogliby skorzystać właśnie z odwróconego kredytu hipotecznego, gdyby taki w Polsce funkcjonował w praktyce a nie tylko na papierze (w formie przepisów).

 

Oczywiście, gdyby byli posiadaczami lub współposiadaczami mieszkania, domu czy innej nieruchomości, która zostałaby objęta stosowną umowa kredytową, jak to było wspomniane na początku.

 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wiele osób obłożnie chorych czułaby się znacznie lepiej, gdyby nie była skazana na pomoc państwową, a mogła sama zdecydować, na co wyda pieniądze, jakie leki czy środki pomocnicze sobie zakupi, czy kogo wynajmie do pomocy.

 

Szkoda, że odwrócona hipoteka w Polsce choć istnieje w teorii nie może pomóc na razie w praktyce tym, którzy chcieliby z niej skorzystać, przykładowo osobom obłożnie chorym, czy innym grupom społecznym opisywanym w niniejszym cyklu.