Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka dla niepełnosprawnych?

Tytułowe pytanie spędza sen z powiek wielu osób. Czy i w jaki sposób odwrócona hipoteka może być wsparciem dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – o tym w naszej trzeciej części rozważań. Z pewnością zainteresuje to nie tylko same osoby niepełnosprawne, ale także ich opiekunów.

 

odwrócona hipoteka niepełnosprawniNie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że niepełnosprawność wymaga większych nakładów finansowych w codziennym funkcjonowaniu niż w przypadku ludzi w pełni sprawnych, zdrowych.

 

Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku, choć w przypadku osób starszych zwłaszcza, bo z wiekiem do niepełnosprawności dołączają się jeszcze choroby charakterystyczne dla seniorów – cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, kłopoty z pamięcią i zapamiętywaniem, etc.

 

Takie choroby przewlekłe wymagają stałej opieki medycznej i przyjmowania leków, czy u używania różnych środków opatrunkowych, czy medycznych. Jeśli tylko osoba niepełnosprawna byłaby posiadaczem nieruchomości lub mieszkania a odwrócona hipoteka byłaby w Polsce dostępna, jej problemy z pokryciem kosztów dodatkowych zabiegów, zakupu leków, środków opatrunkowych z pewnością mógłby być zażegnany.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny na zasadach ustawowych bowiem nie stawia wymagań ani co do wieku, ani co do stanu zdrowia kredytobiorcy. Zgodnie z treścią Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym do tego, aby można było uzyskać odwróconą hipotekę z banku wystarczyłoby potwierdzenie, że dana osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i podpisane stosownej umowy kredytowej.

 

Należy zaznaczyć, że kredytobiorca niezależnie od wieku i stanu zdrowia pozostanie właścicielem objętej umową nieruchomości do końca życia. Bank rozliczy się z odwróconej hipoteki dopiero po jego śmierci.

 

Jeśli chodzi o formę wypłat, najkorzystniejszą opcją byłaby wtedy comiesięczna wypłata określonej sumy pieniędzy do dowolnej dyspozycji danej osobie. Kwota pobrana jednorazowo byłaby trudniejsza do zagospodarowania i rozdzielenia na konkretne miesiące, żeby sobie wspomóc funkcjonowanie.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny byłby także swoistym ukłonem w stosunku do opiekunów osób niepełnosprawnych, ponieważ dzięki niemu „spadłby” z nich obowiązek wsparcia finansowego kredytobiorcy.

 

Nie można też zapomnieć, jakie korzyści poza finansowe dałaby odwrócona hipoteka osobie z niepełnosprawnością. Można tu wymienić chociażby:

 

  • Niezależność bądź uniezależnienie się od otoczenia,
  • Możliwość podjęcia różnych działań, hobby,
  • Poprawę samopoczucia dzięki możliwości szerszego decydowania o sobie,
  • Poczucie, że mimo ograniczeń człowiek umie sam o siebie zadbać.

 

Podsumowując, należy podkreślić, że odwrócona hipoteka rozwiązałaby wiele problemów osób niepełnosprawnych nie pogarszając ich sytuacji mieszkaniowej – bo właścicielem objętej umową kredytową nieruchomości pozostaliby niezależnie od okoliczności (jeśli byłyby regularnie regulowane normalne opłaty jak bez umowy). Gdyby była w Polsce dostępna wiele osób z niej by skorzystało, zwłaszcza, że w teorii jej uzyskanie nie wymaga zdolności kredytowej, żadnych badań lekarskich ani zaświadczeń od specjalistów.