Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.3

W tej części naszych analiz zajmiemy się szeroko rozumianym problemem przestrzeni życiowej i miejsca zamieszkania osób starszych. Wbrew pozorom stanowi to kwestię fundamentalną związaną z zaspokojeniem podstawowych potrzeb psychologicznych – akceptacji i bezpieczeństwa, ważnych dla nas niezależnie od wieku, ale dla seniorów zwłaszcza.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny a przestrzeń życiowa i miejsce zamieszkania seniora

 

W Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 powyższe kwestie nie zajmują zbyt wiele miejsca, nie oznacza to jednak, że zostały zmarginalizowane. Wręcz przeciwnie. Główne treści to:

 

  • Kwestie finansowe – zrównoważone opłaty możliwe do ponoszenia przez niezamożne osoby starsze,
  • Dopasowana infrastruktura – odpowiednia bliskość urzędów, placówek medycznych,
  • Obecność transportu publicznego umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po okolicy,
  • Wspieranie budowy dopasowanych zespołów mieszkań i modernizacji już istniejących,
  • Likwidacja barier architektonicznych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samych mieszkań umożliwiając poruszanie się i funkcjonowanie seniorów z różnymi dysfunkcjami.

mieszkanie seniora a odwrócona hipoteka

 

Jak widać dotyczą one różnych aspektów przestrzeni życiowej seniorów, które w obliczu problemu starzejącego się społeczeństwa nie może być pominięte.

 

Planowane wsparcie państwa tu oczywiście jest też bardzo ważne, ale z pewnością będzie wymagało również wkładu samych seniorów i tu z pomocą mogłaby przyjść odwrócona hipoteka, która nie tylko zapewniłaby stały dodatkowy zastrzyk finansowy, ale co chyba najważniejsze zapewniłaby osobom starszym posiadanie praw do objętego umową mieszkania do końca życia bez obawy narażenia się na nieuczciwe praktyki.

 

Poza tym środki uzyskane z odwróconego kredytu hipotecznego osoba starsza mogłaby wykorzystać na dowolny cel – likwidację barier architektonicznych, opłaty czynszu, remont bez konieczności sprostania wielu problemom i procedurom, które mogą ich spotkać w przypadku innych form dofinansowań.

 

Nie bez znaczenia jest fakt, że odwrócona hipoteka zapewni seniorom stałość miejsca pobytu bez konieczności trudnych i kosztownych przeprowadzek. Zgodnie z zasadą „starych drzew się nie przesadza” niewątpliwie ułatwi to życie seniorom w środowisku do którego są przyzwyczajeni, wśród sąsiadów, których znają często nawet kilkadziesiąt lat.

Odwrócona hipoteka a przestrzeń życiowa i miejsce zamieszkania osoby starszej – podsumowanie

 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że odwrócona hipoteka jako usługa finansowa gwarantowana ustawą (gdyby funkcjonowała w praktyce) z pewnością mogłaby zająć ważne miejsce w polityce senioralnej państwa w zakresie przestrzeni życiowej i miejsca zamieszkania osób starszych, ponieważ wspomogłaby samodzielne funkcjonowanie seniorów w znanym im środowisku z gwarancją zachowania prawa własności do lokalu, co dodatkowo wzmocniłoby poczucie bezpieczeństwa wśród osób zwłaszcza 65+.

 

Ze wskazanych powyżej względów, ponownie ponawiamy apel do osób decyzyjnych o zajęcie się tematem wprowadzenia w życie przepisów Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, które od lat są już gotowe do zastosowania.