Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.1

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy cykl analizy tematu „Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020”. Część I dotyczyć będzie kwestii wpływu odwróconej hipoteki na kwestie zdrowia i samodzielności seniorów.

Odwrócony kredyt hipoteczny a zdrowie i samodzielność seniorów

Nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwo się starzeje a długość naszego życia systematycznie się zwiększa. Między innymi dzieje się tak, dzięki coraz lepiej rozwiniętej medycynie.

 

odwrócony kredyt hipoteczny zdrowieAle trzeba też podkreślić, że polscy seniorzy mają zdecydowanie gorzej, niż ci żyjący na zachodzie, chociażby ze względu na brak miejsc w ośrodkach pomocy społecznej zajmujących się seniorami wymagającymi opieki całodobowej, czy braki kadrowe wśród opiekunów osób starszych w ich domach (przy codziennych sprawunkach, drobnych naprawach, czy wreszcie samoobsłudze).

 

Jak pokazują badania sytuacja ta w miastach jest zdecydowanie lepsza, na wsiach wymaga działań często od podstaw. Powiązane jest to również ze zjawiskiem e-wykluczenia, podnoszonym w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020.

 

Aktualne założenia polskiej polityki senioralnej w zakresie zdrowia i samodzielności osób starszych dotyczą opisane w w/w dokumencie dotyczą:

 

  • Systemowych rozwiązań w zakresie usług medycznych,
  • Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • Rozwoju usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do konkretnych potrzeb.

 

Planowane wsparcie państwa w postaci specjalnych programów, promowania geriatrii, jako ważnej (dotąd zaniedbywanej) gałęzi medycyny, budowania specjalistycznych ośrodków oraz systemowej organizacji wspierającej aktywność osób starszych w ramach własnych indywidualnych możliwości jest chwalebne, ale wymaga także nakładów finansowych.

Odwrócony kredyt hipoteczny w w/w temacie – podsumowanie

Głównym celem polityki senioralnej w obszarze zdrowie i samodzielność jest tworzenie warunków dla jak najdłuższego utrzymywania dobrego stanu zdrowia i autonomii, na którą potrzebne będą dodatkowe środki. Nie da się zrobić tak, że wszyscy potrzebujący wsparcia dostaną je w 100% za darmo.

 

Dlatego odwrócona hipoteka może spełnić tu bardzo ważną funkcję. Potencjał finansowy zamrożony w nieruchomości może być sposobem na zapewnienie sobie przez seniora takiego wsparcia, jednocześnie dając poczucie, że nie jest on zdany na czyjąś łaskę, ale sam decyduje za co płaci i czego potrzebuje. Każdy człowiek, a zwłaszcza starszy ma prawo mieć poczucie podmiotowości także przy wsparciu państwa. Warto o tym pamiętać.