Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Kto może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny zgodnie z treścią Ustawy dotyczącej właśnie tego kredytu jest instrumentem finansowym adresowanym do ściśle określonej grupy odbiorców, a mianowicie do właścicieli (lub współwłaścicieli) nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy prawa do wieczystego użytkowania gruntu), bez względu na wiek (najkorzystniejszy dla tych, którzy ukończyli co najmniej 62 lata).

 

Odwrócony kredyt hipoteczny, czy ja też mogę go wziąć

 

Odwróconą hipotekę będzie mógł wziąć każdy, kto spełnia powyższe kryteria. Jednak aby umowa nie została przez kredytodawcę zerwana trzeba będzie spełnić określone warunki.

 

odwrócona hipoteka chroni kredytobiorców Początkowo planowano, żeby pierwszym podstawowym warunkiem skorzystania z tego nowego kredytu było, by przez cały okres trwania umowy beneficjent zamieszkiwał swoją nieruchomość. Dopuszczalne byłyby wówczas jedynie przerwy na przykład na pobyt w szpitalu, sanatorium, wypoczynek, jednak nie dłuższe niż rok.

 

Jednak jak wynika z treści Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z 23 października 2014 roku, ostatecznie z tej swoistej sankcji zrezygnowano, dopuszczając nawet możliwość wynajmu objętej umową kredytową nieruchomości.

 

Pozostał więc tylko drugi ważny element, aby kredytobiorca pozostający do momentu śmierci właścicielem nieruchomości objętej umową odwróconego kredytu hipotecznego, spełniał ściśle określone w ustawie warunki.

 

Oto zadania kredytobiorcy pragnącego skorzystać z odwróconej hipoteki

Zgodnie z tej treścią lex specialisUstawy o odwróconym kredycie hipotecznym są nimi:

 

→utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jej stanu (właściwości użytkowej i sprawności technicznej),

 

→terminowe wnoszenie opłat i podatków związanych z utrzymaniem objętej umową nieruchomości,

 

→oraz ubezpieczenie jej od zdarzeń losowych.

 

Niezwykle istotną rzeczą w odwróconej hipotece na zasadach polskich będzie, że do zawarcia umowy nie ważny jest stan zdrowia kredytobiorcy, jego majętność, czy wreszcie zdolność kredytowa. A im będzie on starszy, tym więcej pieniędzy otrzyma.

 

Reasumując, należy zaznaczyć, że odwrócony kredyt hipoteczny wypełnia lukę na rynku finansowym, dając również seniorom możliwość polepszenia swojej sytuacji przez zaciągnięcie kredytu. Zazwyczaj bowiem osoby starsze mają spore trudności z otrzymaniem pożyczek czy kredytów w bankach, w niektórych przypadkach jest to wręcz niemożliwe.

 

Odwrócona hipoteka mówi NIE dyskryminacji

 

Można powiedzieć, że ta w jakimś sensie dyskryminująca dla nich kwestia, dzięki odwróconej hipotece, wkrótce się zmieni. Zwłaszcza beneficjenci 62 letni i starsi, dzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu będą mogli poczuć się jak pełnoprawni obywatele w społeczeństwie. Pozwoli ona im mimo dojrzałego wieku bez przeszkód dysponować finansami na równi z młodymi ludźmi.

 

Daje to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, czy uniezależnienie się beneficjenta w jak największym stopniu od innych, ale również szansę do jak najdłuższej aktywności społecznej.

 

Czasy, w których to państwo miało po swojemu zatroszczyć się o to, co czeka w przyszłości zwłaszcza seniorów, bezpowrotnie minęły. Lepiej, bezpieczniej i wygodniej jest samemu planować sobie życie po swojemu, nawet jeśli się już nie jest osobą tak aktywną jak kiedyś.

 

Dzięki pieniądzom odzyskanym ze swojej nieruchomości przez odwróconą hipotekę beneficjent będzie mógł bowiem inwestować, podróżować, wrócić do dawnego hobby, czy odkryć w sobie nowe talenty. Ograniczeniem jest tu wyłącznie wyobraźnia.